CPTPP chính thức có hiệu lực: Để có dấu ấn mới, sức bật mới

KTNT Ngày 14 tháng 1 năm 2019, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP chính thức có hiệu lực tại Việt Nam. Đây là Hiệp định thương mại tự do (FTA) lớn nhất chúng ta đã ký đến thời điểm này.

tr8d.jpg
11 quốc gia thành viên CPTPP

 

Nói lớn nhất vì CPTPP – là một trong những khối thương mại tự do lớn nhất thế giới với thị trường khoảng 500 triệu dân, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 10.100 tỷ USD, chiếm 13,5% GDP thế giới, 15,2% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu; với cam kết mở cửa thị trường, CPTPP hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội cho 11 quốc gia (Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam).

Với Việt Nam, theo tính toán của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, lợi ích mà CPTPP mang lại cho chúng ta đa dạng trên nhiều mặt, cả chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại chứ  không đơn thuần chỉ là tăng trưởng kinh tế, xuất - nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo thêm xung lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội (CPTPP có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 1,32%, tương đương với 1,7 tỷ USD và có thể tăng tới 2,01% nếu Việt Nam thực hiện đồng thời cắt giảm thuế quan và tự do hóa dịch vụ theo kịch bản mở cửa dịch vụ. Việt Nam có thể tăng tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 4% , tương đương 4,09 tỷ USD).

Mặt khác, quá trình tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thông qua CPTPP giúp Việt Nam trở thành một trong những địa chỉ hấp dẫn về đầu tư, có thể thu hút được dòng FDI với giá trị lớn hơn,  công nghệ cao hơn. Từ đó, cấu trúc kinh tế của Việt Nam sẽ được điều chỉnh toàn diện. Xuất khẩu và đầu tư sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, CPTPP có thể giúp Việt Nam giảm gần 1 triệu người thuộc diện đói nghèo.

Quan trọng hơn, tham gia CPTPP, Việt Nam sẽ tham gia có hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng thị trường cân bằng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và đặc biệt là thúc đẩy cải cách thể chế nhanh hơn, phù hợp hơn, một điểm còn yếu của chúng ta hiện nay. Đó mới là các lợi ích lâu dài.

Trên tinh thần khai thác hiệu quả nhất những điều tích cực từ CPTPP, ngay tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương (28/12/2108), cũng như trong bài viết “Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững” (1/1/2019), tại các hội nghị  triển khai nhiệm vụ năm 2019 của các bộ, ngành và mới đây nhất, ngày 13/1/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 162/NQ-CP, theo đó, Thủ tướng đều nhấn mạnh phương châm “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Bứt phá, Hiệu quả” và khẳng định: Năm 2019 là năm bứt phá.

Theo các chuyên gia, việc Thủ tướng chọn năm 2019 là năm bứt phá có những cơ sở khoa học: Thứ nhất, năm 2018, năm thứ hai liên tiếp kinh tế đất nước duy trì tăng trưởng cao. Thứ hai, nhiều cơ chế chính sách mới đã đi qua độ trễ. Thứ ba, công tác cán bộ sau khi được tăng cường quản lý bắt đầu phát huy hiệu quả. Thứ tư, việc xây dựng Chính phủ Kỷ cương, Liêm chính, Hành động vì nhân dân và doanh nghiệp đã lan tỏa đến các cấp, các ngành. Thứ năm, công tác phòng chống tham nhũng gắn với rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, có cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh đã có bước tiến dài về nhận thức và hành động. Thứ sáu, như đã trình bày ở trên, ngoài các Hiệp định thương mại tự do đã vào cuộc sống, CPTPP có hiệu lực sẽ là một cú hích, một lực đẩy thúc chúng ta thay đổi nếu không muốn nhận thất bại ngay trên sân nhà, tụt lại phía sau.

Để tận dụng tốt nhất cơ hội do CPTPP mang lại, các chủ thể cần mang tư duy Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả trên nền Kỷ cương - Liêm chính để tạo Bứt phá trong điều hành, xây dựng thể chế và kinh doanh cho phù hợp với xu thế kết nối, khởi nghiệp và cạnh tranh hiện nay.

 

 

 

 

Hiền Anh

Ý kiến của bạn