Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình: Đổi mới quản lý để phát huy lợi thế

KTNT Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình (Tuyên Quang) tiền thân là Lâm trường Tân Tiến, được thành lập năm 1961, đến năm 1968 chuyển thành Lâm trường Tuyên Bình (sáp nhập từ Lâm trường Tân Tiến và Hạt Lâm nghiệp Yên Sơn). Dù qua nhiều lần sắp xếp, đổi mới nhưng công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng ở địa phương.

Một góc vườn ươm cây giống của công ty.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình là doanh nghiệp nhà nước có chức năng: Trồng rừng và chăm sóc rừng; ươm giống cây lâm nghiệp; khai thác gỗ có nguồn gốc hợp pháp; khai thác lâm sản khác trừ gỗ; hoạt động dịch vụ lâm nghiệp... Tổng diện tích đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất là 1.850ha. Tính đến hết năm 2016, tổng diện tích rừng hiện có của công ty là 1.252ha, trong đó trồng rừng mới 164,6ha/160ha, đạt 103% kế hoạch;  chăm sóc rừng trồng 533,1ha; bảo vệ rừng 1.160,5ha; gieo ươm cây giống 800.000 cây; khai thác rừng trồng 10.000m3/8.800m3.                

Sau khi được UBND tỉnh Tuyên Quang giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công ty đã xác định được ranh giới đất giữa đơn vị và tổ chức, cá nhân, đặc biệt là với các hộ dân, thuận lợi cho việc xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, tài nguyên rừng. Việc liên doanh, liên kết trồng rừng sản xuất đã gắn được quyền lợi và trách nhiệm của công ty với người lao động đến sản phẩm cuối cùng. Sản lượng trồng rừng ngày càng được nâng cao, rừng đã có chủ thực sự, tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng trồng được hạn chế tối đa.

Nếu như trước năm 2006, sản lượng gỗ bình quân chỉ đạt 40-45m3/ha thì hiện tại đã đạt 75-80m3/ha; 100% diện tích rừng của công ty được giao khoán. Người công nhân, hộ nhận khoán được tham gia tất cả các công đoạn từ nghiệm thu sản phẩm, bảo vệ, thiết kế khai thác và bán hàng. Nhờ đó, đời sống, việc làm cho công nhân và người dân sống liền rừng ngày càng được cải thiện, lương bình quân năm 2016 đạt 5,2 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, công ty cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, phát triển rừng và giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong quy hoạch đất đai, khoanh vùng sản xuất nông, lâm nghiệp. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự nghiệp bảo vệ, phát triển rừng, thực hiện xã hội hóa nghề rừng, nâng cao đời sống của người lao động, phấn đấu hoàn thành công tác trồng rừng năm 2017. Ngoài ra, Công ty đã được Hội đồng quản trị rừng quốc tế cấp chứng chỉ rừng FSC cho 1.419ha, nhờ đó, đã nâng được giá trị bán hàng của Công ty lên từ 10-15%. Việc thực hiện các nguyên tắc trong Quản lý rừng bền vững đã đảm bảo hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tuyên Bình, cho biết: Một trong những mục tiêu quan trọng của công ty trong thời gian tới là xây dựng phương án quản lý rừng bền vững với diện tích đất được giao, được thuê. Trong đó, công ty lựa chọn keo là cây trồng chính, tập trung vào giống keo lai sản xuất bằng phương pháp giâm hom và phương pháp nuôi cấy mô để rút ngắn chu kỳ kinh doanh, hiệu quả kinh tế cao hơn, phấn đấu đến năm 2020, diện tích keo lai chiếm 80% diện tích rừng của công ty.

Cùng với đó, hoàn thiện việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, chuyển từ công ty lâm nghiệp sang công ty TNHH một thành viên và đang hoàn t­hiện việc chuyển đổi sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên, vì mô hình này phù hợp với điều kiện thực tế. Tổ chức sản xuất kinh doanh để gắn kết phát triển vùng nguyên liệu và người dân trong vùng với phát triển chế biến và thị trường, đảm bảo quyền lợi của người lao động, huy động được nguồn vốn đầu tư của tập thể, cá nhân để đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn.

 Đức Sơn

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn