Điều kiện KD và TTHC: Rào cản kìm hãm cạnh tranh và phát triển

KTNT Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp nước ta còn thấp, có nhiều nguyên nhân: cơ sở hạ tầng thiếu, yếu và không đồng bộ; thiếu vốn trung và dài hạn, lãi suất cho vay còn cao;...

tr8d.jpg

Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp nước ta còn thấp, có nhiều nguyên nhân: cơ sở hạ tầng thiếu, yếu và không đồng bộ; thiếu vốn trung và dài hạn, lãi suất cho vay còn cao; năng suất lao động dù đã được cải thiện nhưng vẫn ở mức rất thấp; việc áp dụng công nghệ, đào tạo nghề cho lao động chưa theo kịp yêu cầu; sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, phân tán với lực lượng lao động chiếm tỷ lệ cao…

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế, một nguyên nhân rất quan trọng khiến sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp thấp là thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh rườm rà, thậm chí vô lý tồn tại quá lâu (theo Luật Đầu tư, có 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; rà soát có 6.191 điều kiện kinh doanh. Như vậy, có thể nói nhiều điều kiện kinh doanh rất khó khăn cho gia nhập thị trường, giấy phép con, giấy phép cháu, có khi đến cả chắt. Báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ).

Điều này vừa làm giảm năng lực cạnh tranh, vừa gây lãng phí thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp (theo báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV vừa qua thì: Với 100 ngành hàng được kiểm tra chuyên ngành và theo báo cáo của Viện Quản lý Trung ương năm 2018, doanh nghiệp phải bỏ ra 28.800.000 ngày công, tương đương với 14.200 tỷ đồng).

Với tư duy đơn giản hóa thủ tục hành chính để vừa xây dựng một nền hành chính phục vụ, kiến tạo, vừa tạo nền tảng cho tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo kiên quyết việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh với những nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành.

Ngay đầu năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01, đưa ra mục tiêu cắt giảm và  đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh và 50% các thủ tục kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa nhập khẩu. Đến nay, về cơ bản, các bộ ngành đã đạt mục tiêu đề ra (đã cắt giảm được 3.004 điều kiện kinh doanh, đạt 97% yêu cầu cắt giảm 50% trong tổng số 6.191 điều kiện).

Trong điều kiện hiện nay, khi Quốc hội vừa phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện  và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – CPTPP, hướng tới ký kết, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), như vậy, kể cả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký, chúng ta sẽ tham gia mạng lưới 16 hiệp định thương mại tự do với gần 60 đối tác, chiếm 61% GDP và 68% tổng giá trị trương mại toàn cầu. Đây là cơ hội để chúng ta vươn lên thu hẹp khoảng cách với các quốc gia phát triển.

Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội và thu hẹp nhanh khoảng cách thì việc chúng ta phải làm ngay là, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp trong nước lớn mạnh, thu hút được nhiều nguồn lực vốn, công nghệ và kỹ thuật hiện đại cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài. Có nghĩa là việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh cần được triển khai nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Nếu chậm, chúng ta sẽ thất thủ ngay trên sân nhà.

Thuận lợi của chúng ta là rất rõ ràng. Nói vậy vì việc ứng dụng công nghệ thông tin của chúng ta có tốc độ phát triển nhanh và vững chắc. Đây là cơ sở để việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh nhanh hơn, đồng bộ hơn mà vẫn đảm bảo được việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Vấn đề là các bộ ngành, địa phương có “nóng” cùng Thủ tướng và doanh nghiệp.

                                   

 

 

  Hiền Anh

Ý kiến của bạn