Đổi thay nhiều nhưng chưa tương xứng

KTNT Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 vừa được Tổng cục Thống kê công bố chiều 9/10 vừa qua cho thấy việc triển khai Nghị quyết số 26 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã mang lại những kết quả rất tích cực.

Nói vậy vì, kết cấu hạ tầng (điện, đường, trường, trạm) đã khá hoàn thiện. Hệ thống cung cấp điện đã vươn tới tất cả các xã và hầu hết các thôn, trong đó, 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đưa điện tới tất cả các thôn. Đến 1-7-2016,  99,4% tổng số xã có đường ô tô kết nối UBND xã với UBND huyện; trong đó, 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt 100% số xã có đường ô tô từ UBND xã tới UBND huyện đi được quanh năm. Đến hết năm 2016, cả nước có 99,4% tổng số xã có trường mầm non; 91,6% có trường trung học cơ sở, 12,7% số xã có trường trung học phổ thông. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai rộng khắp đã mang lại những đổi thay quan trọng. Theo kết quả Tổng điều tra, đến 1-7-2016, cả nước có 2.060 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 23,1% tổng số xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và chiếm 22,9% tổng số xã khu vực nông thôn. Ngoài ra còn 139 xã đạt toàn bộ 19 tiêu chí về nông thôn mới, đang chờ cấp có thẩm quyền đánh giá, thẩm định và phê duyệt. Tại thời điểm 1-7-2016, cả nước có 34 đơn vị cấp huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là những đổi thay đối với nông thôn.

Về nông nghiệp, quá trình cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giai đoạn 2011-2016 đạt những kết quả tích cực, số doanh nghiệp và số hợp tác xã tăng nhanh, số hộ sản xuất nhỏ lẻ giảm mạnh; quy mô sản xuất từng bước được nâng cấp, số doanh nghiệp có vốn kinh doanh từ 10 tỷ đồng trở lên tăng (trong tổng số 3.846 doanh nghiệp hoạt động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, năm 2015 có 1.205 doanh nghiệp có vốn sản xuất kinh doanh từ 10 tỷ đồng trở lên, chiếm 31,3% tổng số doanh nghiệp, tăng 76,2% so với số doanh nghiệp cùng quy mô năm 2010). Kinh tế trang trại phát triển với tốc độ nhanh, tính đến 1/7/2016, cả nước đã có 33,5 nghìn trang trại nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 67,2% so với năm 2011, bình quân mỗi năm tăng 10,8%. Tổng giá trị nông, lâm, thủy sản theo giá hiện hành thu được trong 12 tháng trước thời điểm 1/7/2016 của các trang trại đạt 92,3 nghìn tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2011; giá trị sản phẩm, dịch vụ nông, lâm, thủy sản bán ra đạt 91,2 nghìn tỷ đồng, gấp 2,4 lần. Ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa sản xuất và liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mới. Phổ biến nhất là việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị…

Qua đó có thể thấy rõ: Nông thôn đã giàu hơn, đẹp hơn, nhất là kết cấu hạ tầng; kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng về nhiều mặt, cả quy mô, năng suất, chất lượng và giá trị; cơ cấu sản xuất có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng; môi trường nông thôn được quan tâm hơn; an sinh xã hội được bảo đảm,... Thu nhập của người dân tăng vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm bền vững…

Tuy nhiên, số liệu thống kê cũng cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và bất cập. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, sản xuất nhỏ vẫn phổ biến. Đời sống một bộ phận dân cư, nhất là đồng bào vùng núi, rẻo cao, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, thiếu thốn.

Theo đó, tồn tại lớn nhất là mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp còn lỏng lẻo, đầu tư của doanh nghiệp vào nông thôn còn ít, việc phá vỡ quy hoạch và sản xuất theo phong trào chưa được kiểm soát, quy mô sản xuất còn nhỏ bé, đời sống của cư dân nông thôn còn có khoảng cách không nhỏ so với khu vực thành thị, năng suất lao động và giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp còn thấp, đầu tư của Nhà nước vào nông nghiệp, nông thôn chưa tương xứng với vị trí, vai trò và đóng góp của nông nghiệp, nông thôn, nông dân đối với nền kinh tế…

Nhiều ý kiến cho rằng, để nông nghiệp đạt giá trị kinh tế cao, nông thôn giàu đẹp, văn minh, nông dân có đời sống vất chất và tinh thần ngày càng cao, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế, Nhà nước cần triển khai nhanh hơn những giải pháp mang tính đột phá đã được Ban Chấp hành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đề cập lâu nay.                                          

Thanh Hiền

 

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn