Ghi nhận từ cử tri sau phiên chất vấn

KTNT Trong nhiều hoạt động của Quốc hội, chất vấn và trả lời chất vấn là hoạt động thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân. Nói vậy vì đây là những phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp nên mọi người dân đều có thể theo dõi. Nhưng quan trọng hơn, đó là những phiên họp mà đại biểu Quốc hội, những người đại diện cho nhân dân chất vấn làm rõ trách nhiệm của các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn (Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - NV).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Tại phiên chất vấn, thay mặt cử tri và nhân dân, đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn các thành viên Chính phủ về những vấn đề có nhiều bức xúc trong cuộc sống và sản xuất; tranh luận với các vị tư lệnh ngành về những giải pháp cụ thể; và người được chất vấn, thường là các thành viên Chính phủ có cơ hội để báo cáo, giải trình, nêu giải pháp đối với những việc đã làm, đang làm và sắp làm. Đây không chỉ là để giải đáp những yêu cầu, đòi hỏi của người dân, xã hội đối với sự phát triển đất nước mà còn là thước đo đánh giá năng lực của các vị tư lệnh và cả của người chất vấn (đại biểu Quốc hội), qua đó là sự tín nhiệm của nhân dân, của Quốc hội đối với vị tư lệnh lĩnh vực và đại biểu Quốc hội.

Người dân mong muốn gì từ các phiên chất vấn? Mang câu hỏi này hỏi nhiều người dân, chúng tôi nhận được câu trả lời, đối với đại biểu Quốc hội, cần bám sát cuộc sống, liên hệ chặt chẽ với nhân dân để đưa những vấn đề thiết thực của cuộc sống vào nghị trường. Đối với người được trả lời chất vấn thì: Câu hỏi có thể cũ nhưng câu trả lời phải mới hơn, cập  nhật thực tế hơn, sát cuộc sống thực tại hơn và có những giải pháp cụ thể hơn.

Họ cũng mong rằng, các vị tư lệnh ngành không nên chỉ nhận trách nhiệm một cách chung chung trước Quốc hội mà phải làm sao để kỳ họp sau việc đó (lĩnh vực được chất vấn - NV) có sự thay đổi về chất. Cử tri mong muốn Quốc hội giám sát chặt chẽ hơn việc thực hiện những lời hứa, việc giải quyết những vấn đề mà bộ trưởng nhận trách nhiệm. Trên cơ sở đó, tùy từng trường hợp cụ thể của giám sát lời hứa mà có thể thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm hoặc bất tín nhiệm đối với tư lệnh ngành.

Về phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ ba này, cử tri và nhân dân đồng tình với nhận xét của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, người điều hành các phiên chất vấn: Đại biểu Quốc hội đã thể hiện tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề, đặc biệt là tích cực tranh luận. Các thành viên Chính phủ đã nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng của ngành và lĩnh vực phụ trách, đã nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình khá rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, thẳng thắn nhận trách nhiệm và có giải pháp quyết tâm làm chuyển biến tình hình trong thời gian tới.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân mong, Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội làm tốt hơn nhiệm vụ giám sát hậu chất vấn để những lời hứa về trách nhiệm của các vị bộ trưởng không chỉ là lời hứa; và sớm ban hành những văn bản pháp luật hỗ trợ các vị bộ trưởng thực hiện lời hứa trách nhiệm trước Quốc hội, cử tri và nhân dân.

Hiền Trang

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn