Giải pháp thúc đẩy cải cách: Giao việc và chỉ tiêu cụ thể

KTNT Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cam kết trước toàn Đảng, toàn Dân về quyết tâm xây dựng Chính phủ Liêm chính, Kiến tạo, Hành động, Nói đi đôi với Làm, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

tr8d.jpg

Với quyết tâm tạo bứt phá mạnh mẽ nhằm sớm đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cam kết trước toàn Đảng, toàn Dân về quyết tâm xây dựng Chính phủ Liêm chính, Kiến tạo, Hành động, Nói đi đôi với Làm, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện cam kết, khi làm việc với các bộ ngành, địa phương dịp đầu năm, Thủ tướng đều giao nhiệm vụ cụ thể, đồng thời thành lập Tổ công tác của Thủ tướng, giúp Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc các bộ ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết quả là, qua hơn 3 năm quyết liệt hành động, nhất là từ năm 2019, khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 02 ngay từ ngày đầu năm về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cho từng năm nhằm thực hiện đột phá chiến lược - cải cách thể chế, đã có hàng  ngàn thủ tục hành chính rườm rà, gây trở ngại cho người dân và doanh nghiệp được các bộ ngành gỡ bỏ; nhiều chính sách mới thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh được ban hành.

Nhờ vậy, môi trường cạnh tranh của chúng ta được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Cụ thể, theo Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019 (GCI 4.0) được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố ngày 9/10/2019, chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam đạt 61,3 điểm, tăng 10 bậc và +3,5 điểm đánh giá so với năm 2018 - mức tăng mạnh nhất thế giới. Và theo Báo cáo về Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 24/10/2019, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 1,2 điểm, từ 68,6 lên 69,8…

Mặc dù đạt những kết quả tích cực nhưng cả môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của ta còn ở vị trí thấp, chưa tương xứng với quy mô nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ cao. Cụ thể, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) xếp hạng nền kinh tế Việt Nam có tính cạnh tranh thứ 67/180 nền kinh tế được xếp hạng; chỉ số môi trường kinh doanh của ta tuy tăng điểm nhưng WB đánh tụt 1 hạng, xuống thứ 70/190 nền kinh tế được đánh giá…

Nói vậy để thấy không chỉ chúng ta nỗ lực mà các quốc gia khác cũng rất nỗ lực. Bởi vậy nỗ lực như các năm trước là chưa đủ để Việt Nam ta bứt phá trong những năm tới.

Trên tinh thần tạo đột phá để bứt phá, ngay ngày đầu năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP. Theo đó, Chính phủ đưa ra chỉ tiêu rất cụ thể, như: môi trường kinh doanh theo xếp hạng EoDB (của Ngân hàng thế giới (WB)) lên 10 bậc; năng lực cạnh tranh theo xếp hạng GCI 4.0 (của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF)) lên 5 bậc; đổi mới sáng tạo theo xếp hạng GII (của Tổ chức Sở  hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO)) - lên 3 - 4 bậc; Chính phủ điện tử (của Liên Hợp quốc (UN)) lên 10-15 bậc.  Hai là, các bộ ngành, địa phương tiếp tục cắt giảm thực chất các các quy định về điều kiện kinh doanh, trong đó nhấn mạnh việc cắt giảm 50% danh mục kiểm tra chuyên ngành theo mã HS chi tiết, chứ không phải theo mã HS nhóm ngành; chuyển từ kiểm tra tại thông quan sang giám sát, nhấn mạnh đến thông quan một cửa quốc gia, chuyển hải quan làm đầu mối. Chỉ số này của Việt Nam hiện còn thấp và có dư địa cải thiện. Thứ ba, nghị quyết nhấn mạnh đến trách nhiệm của những người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, đề cao vai trò của của các Bộ trưởng.

Đồng thời, Thủ tướng  thành lập Tổ công tác đặc biệt về thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, với mục tiêu dự kiến cắt giảm 20% các văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, ít nhất 20% chi phí hành chính tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh mỗi năm.

Theo các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý các doanh nghiệp và người dân, Nghị quyết 02 năm 2020 của Chính phủ có cách tiếp cận mới, rõ ràng, triệt để. Vấn đề là, cần quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, kiên quyết và nghiêm khắc hơn trong chỉ đạo, điều hành và xử lý nếu không đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Thứ hai là, cần giải quyết dứt điểm các quy định còn chồng chéo một cách cụ thể, như yêu cầu của Thủ tướng tại hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 30-31/12/2019.

Không làm tốt việc này, chúng ta không thể khai thông và huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững, sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia cường thịnh và trong nhóm các nước công nghiệp phát triển.  

 

Hiền Anh

Ý kiến của bạn