Hà Nam có lịch học mới để phòng chống dịch Covid-19

KTNT UBND tỉnh Hà Nam đã quyết định cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3.

Sau thời gian học sinh các cấp nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, do tình hình dịch bệnh vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, để đề phòng việc lây lan dịch bệnh trong các trường học. UBND tỉnh Hà Nam đã quyết định cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3.
 
 
Học sinh tiểu học, THCS và trẻ mầm non tỉnh Hà Nam tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3.
 
Công văn số 483/UBND-KGVX ngày 28/2/2020 của UBND tỉnh Hà Nam gửi ngành giáo dục và các địa phương trong toàn tỉnh nêu rõ đối với học sinh THPT, học viên trung tâm GDTX- Hướng nghiệp, trung tâm GDNN-GDTX, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp của tỉnh đi học trở lại, bắt đầu từ ngày 2/3.
 
Giao Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo, hướng dẫn cụ thể việc nghỉ học và đi học của trẻ em, học sinh, sinh viên; phối hợp với ngành y tế chỉ đạo các cơ sở giáo dục, nhất là những đơn vị có học sinh đi học trở lại từ ngày 02/3/2020 đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại nhà trường khả thi, hiệu quả.
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn