Khi tro, xỉ nhiệt điện trở thành đầu vào của nhiều ngành phụ trợ

KTNT Tro, xỉ từ nhiệt điện đã và đang trở thành vật liệu đầu vào của nhiều ngành phụ trợ.

t33p.jpg
Công ty Nhiệt điện Sơn Động đã thực hiện giám sát môi trường theo định kỳ đầy đủ, đúng yêu cầu của báo cáo ĐTM.

 

Lượng tro, xỉ khô phát sinh năm 2020 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV đạt 397.274 tấn, trong đó, 181.565 tấn được đưa đi chôn lấp theo ĐTM được phê duyệt, 215.709 tấn chuyển giao làm vật liệu xây dựng, phụ gia sản xuất xi măng, san lấp mặt bằng, làm đường giao thông...

Tro, xỉ từ nhiệt điện đã và đang trở thành vật liệu đầu vào của nhiều ngành phụ trợ. Liên quan đến vấn đề này, Công ty Nhiệt điện Sơn Động cho biết, ngày 9/4/2019, Công ty được Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn tro, xỉ theo TCVN 12249:2018 cho phép sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp mặt bằng; Giấy chứng nhận hợp quy số 037-1/2020VKH, phù hợp với QCVN 16:2019/BXD cho phép sử dụng tro bay dùng cho bê tông và vữa xây loại Fb; Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 037-2/2020VKH phù hợp với TCVN 6882:2018 cho phép sử dụng tro, xỉ làm phụ gia cho xi măng.

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định nêu trên, tro, xỉ của Nhà máy nhiệt điện Sơn Động không phải là chất thải nguy hại và không được phân định là chất thải công nghiệp thông thường, mà là sản phẩm đã được hợp chuẩn theo TCVN quy định như đã nêu ở trên, đủ điều kiện để san lấp mặt bằng, không gây hủy hoại môi trường đất, nguồn nước…

 

t33pa.jpg
Sản lượng điện sản xuất năm 2020 của Công ty đạt 1.416.567 MWh.

 

Tro, xỉ là nguồn nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, làm phụ gia cho sản xuất xi măng, bê tông, san lấp mặt bằng, làm đường giao thông và hoàn nguyên mỏ… theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương, dần thay thế các vật liệu truyền thống đang  bị cạn kiệt.

Đặc biệt, thực hiện các nội dung trong Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ đã xây dựng, Công ty Nhiệt điện Sơn Động đã nỗ lực tìm kiếm, liên hệ, đàm phán với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng tro, xỉ đứng chân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các vùng lân cận để chuyển giao tro, xỉ của nhà máy làm nguyên liệu sản xuất vật liệu đầu vào cho nhiều ngành…

Công ty cho rằng, việc chuyển giao tro, xỉ của nhà máy cho các doanh nghiệp, hộ dân, cho các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng để san lấp mặt bằng, làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng là hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành và luôn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

 Tuy nhiên, theo Công ty Nhiệt điện Sơn Động, việc xử lý, tiêu thụ tro, xỉ  đang còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa tương xứng với sản lượng hiện tại. Dung tích chứa hữu hạn của bãi thải hiện tại rất thấp, diện tích đất của bãi thải được cấp không quá 2 năm sản xuất, nên công ty đang phải nỗ lực tìm kiếm đầu ra để tiêu thụ tro, xỉ nhằm đảm bảo vận hành an toàn nhà máy.

Về lâu dài, Công ty mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các sở, ban ngành tỉnh Bắc Giang trong việc tiếp cận và chuyển giao tro, xỉ cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng, làm đường giao thông để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tiêu thụ, sử dụng lại tro, xỉ, đảm bảo theo đúng Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty cam kết thực hiện nghiêm việc chuyển giao tro, xỉ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang tại Văn bản số 1600/UBND-XD ngày 16/4/2021, sẵn sàng “Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sử dụng tro, xỉ được tiếp cận dễ dàng nguồn nguyên liệu tại nhà máy”.                  

 

 

P.V

Ý kiến của bạn