Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024  

Kỳ 2 - Lâm tặc lộng hành ở xã Phước Hiệp

Thứ sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2022 | 12:42

Nhận thấy những xe máy được bỏ lại bên bìa rừng lúc trước có thể là phương tiện của lực lượng kiểm lâm, tuần sau, phóng viên Kinh tế nông thôn tiếp tục tiến vào tiểu khu 646, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Lần này là ở độ cao hơn 100m.

Mai Anh Vũ

Xem thêm

25 26[27]
Top