Kỳ vọng lời hứa thành hành động

KTNT Trong 6 ngày, từ 26/10 đến 1/11, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã diễn ra sôi nổi, với nhiều điểm nhấn tích cực, ví như: không chất vấn theo nhóm vấn đề, tất cả các thành viên Chính phủ, kể cả Thủ tướng, cũng đăng đàn nếu có câu hỏi của đại biểu.

 

toan-canh-khai-mac.jpg

Đây là những phiên họp được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng vì qua đây, nhiều vấn đề nóng của cuộc sống, của sự phát triển được đề cập, mổ xẻ, phân tích để từ đó Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tư lệnh ngành sớm có giải pháp khắc phục, tạo sự phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Theo đó, trong 2 ngày 27 và 28/10, Quốc hội thảo luận Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Ngày 29/10, Quốc hội thảo luận Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019-2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017. Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Và trong 3 ngày 30/10-1/11, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện 6 nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, trong đó có 3 nghị quyết về giám sát chuyên đề và 3 nghị quyết về chất vấn.

Vì tất cả các phiên họp này đều được phát thanh, truyền hình trực tiếp nên đông đảo cử tri và nhân dân được theo dõi. Cũng bởi vậy, trong bài viết ngắn này chỉ tóm lược một số nhận xét của cử tri, nhân dân về các phiên họp này.

Qua 2 ngày thảo luận Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020…, cử tri nhận xét, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm; nội dung thảo luận cơ bản phản ánh được các vấn đề đang được xã hội quan tâm và có tính phản biện cao. Chung nhận xét với các vị đại biểu, cử tri cho rằng: Kết quả đạt được là ấn tượng, là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch 5 năm 2016-2020. Tuy nhiên, nhiều đại biểu còn băn khoăn về tính bền vững và chất lượng tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế chuyển biến chưa rõ nét, nhất là việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp tư nhân, năng suất lao động có tăng nhưng chưa đạt yêu cầu, vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, xử lý rác thải đang rất nóng ở nhiều khu vực, đầu tư công còn dàn trải, giải ngân chậm, thất thoát và lãng phí vẫn còn, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng,… đã có điểm nhấn tích cực nhưng cần được thực hiện kiên quyết hơn nữa.

Nhận xét về phiên thảo luận Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019-2021; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020, cử tri và nhân dân cho rằng, Chính phủ đã có nhiều cố gắng, thực hiện khá tốt mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên, qua tham luận của đại biểu cũng thấy tình trạng dàn trải trong phân bổ vốn chậm được khắc phục; giải ngân vốn còn chậm so với kế hoạch; việc điều hòa giữa các nguồn vốn vay như ODA, trái phiếu Chính phủ còn có mặt lúng túng, chưa thật sự hợp lý. Chất lượng một số công trình, dự án còn thấp, kéo dài, vừa gây lãng phí ngân sách, giảm hiệu quả vốn vay, vừa gây mất niềm tin… Các khoản thu chưa bền vững và thiếu tính ổn định.

Nhận xét về 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện 6 nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, trong đó có 3 nghị quyết về giám sát chuyên đề và 3 nghị quyết về chất vấn, cử tri và nhân dân cho rằng, các vị đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn và có trách nhiệm trước nhân dân và cử tri. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc, thiết thực được nêu lên. Các vị tư lệnh ngành cơ bản nắm vững công việc của ngành. Tuy nhiên, cử tri mong các vị tư lệnh ngành không chỉ nắm vững, không chỉ nhận trách nhiệm mà cần chuyển lời hứa thành hành động mạnh mẽ hơn. Cử tri và nhân dân đề nghị, trong các kỳ họp tới, Quốc hội cần nghiên cứu để có thể kết hợp cả chất vấn theo nhóm vấn đề và chất vấn trực tiếp như kỳ họp này.

 

 

 

 

Hiền Trang

Ý kiến của bạn