MSB chính thức được áp dụng Basel II từ ngày 1/7

KTNT MSB là một trong 10 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn triển khai thí điểm Basel II.

Ngày 17/6, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chính thức được Ngân hàng Nhà nước trao quyết định áp dụng Thông tư 41 về quy định tỉ lệ an toàn vốn đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo chuẩn mực quốc tế Basel II. 

Thời điểm áp dụng chính thức dự kiến là ngày 1/7/2019.

msb.jpg
Giao dịch tại MSB.

 

Ngân hàng cho biết để đạt được thành quả này, trong thời gian qua, MSB đã có nhiều nỗ lực để đáp ứng các yêu cầu của chuẩn mực Basel II như đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống, nguồn nhân lực, tập trung việc triển khai các dự án cải thiện chất lượng dữ liệu, bổ sung, sửa đổi gần 100 quy trình, hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro…

MSB là một trong 10 ngân hàng được NHNN lựa chọn triển khai thí điểm Basel II. Theo MSB, việc đưa Basel II vào thực tiễn hoạt động kinh doanh giúp khách hàng tiếp cận với dịch vụ ngân hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả, minh bạch hơn. Thành công trong việc triển khai Basel II sẽ là tiền đề và động lực quan trọng giúp MSB tiếp tục hướng đến mục tiêu trong năm 2023.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại đã có 9 ngân hàng được NHNN phê duyệt áp dụng Basel II sớm trước thời hạn gồm: Vietcombank, ACB, MB, TPBank, VPBank, VIB, OCB, Techcombank và MSB.

Basel II là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo các ngân hàng hoạt động an toàn, bền vững, minh bạch và hiệu quả. Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, sử dụng khái niệm "3 trụ cột" bao gồm yêu cầu vốn tối thiểu, giám sát của cơ quan quản lý và công bố thông tin trong quản trị ngân hàng.

Vào năm 2014, với mong muốn nâng cao năng lực quản lý rủi ro và chuẩn mực an toàn trong hoạt động ngân hàng theo thông lệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức triển khai thí điểm Basel II đối với hệ thống ngân hàng thương mại.

Sau khi đánh giá năng lực thực tế của các ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định chọn 10 ngân hàng, trong đó có MSB để thí điểm chuẩn mực tính toán vốn theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II; đồng thời ban hành các thông tư hướng dẫn triển khai cụ thể.

 

 

P.V

Ý kiến của bạn