Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 29 tháng 11 năm 2023  

Nông dân nuôi cá hô kiếm trăm triệu mỗi vụ

Thứ hai, ngày 7 tháng 5 năm 2018 | 11:19

Ông Nguyễn Văn Bên (An Giang) là một trong những nông dân nuôi thành công cá hô, mỗi vụ ông thả nuôi hàng nghìn con trên diện tích 1 ha.

Xem thêm

25[26] 27Trang cuối
Top