Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024  

Nông dân nuôi cá hô kiếm trăm triệu mỗi vụ

Thứ hai, ngày 7 tháng 5 năm 2018 | 11:19

Ông Nguyễn Văn Bên (An Giang) là một trong những nông dân nuôi thành công cá hô, mỗi vụ ông thả nuôi hàng nghìn con trên diện tích 1 ha.

Xem thêm

1 2[3]Trang cuối
Top