Phụ nữ và giảm nghèo

KTNT Nghe thì có vẻ như hai lĩnh vực này không có liên quan gì với nhau nhưng thực tế, phụ nữ và giảm nghèo liên quan mật thiết và rất gắn bó.

tr8d.jpg

Nói vậy bởi vì nhiều lý do, như tay nghề chưa được đào tạo, việc tiếp cận vốn liếng, đất đai, việc làm khó khăn, thu nhập thường thấp hơn nam giới trong cùng công việc,… thêm nữa, phụ nữ còn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống do quan niệm “trọng nam kinh nữ”, do đó tỷ lệ phụ nữ nghèo còn rất lớn. Giảm  được phụ nữ nghèo sẽ góp phần quan trọng trong giảm nghèo bền vững.

Trong nhiều năm qua, giảm nghèo được Đảng và Nhà nước ta khẳng định là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong hành trình xây dựng nước Việt Nam Dân giàu, Nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, do đó, nguồn lực phân bổ cho giảm nghèo và phát triển xã hội tăng liên tục qua các năm; giúp phụ nữ giảm nghèo là một định hướng, giải pháp quan trọng.

Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của toàn xã hội, công tác giảm nghèo của chúng ta nói chung, đấu tranh với bất bình đẳng giới nói riêng thu được những kết quả tích cực: khoảng 43 triệu người đã thoát nghèo, về trước mục tiêu Thiên niên kỷ về giảm nghèo hơn 10 năm; tất cả các chỉ tiêu đo lường Mục tiêu Thiên niên kỷ về bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ đều hoàn thành trước hạn (xóa bỏ bất bình đẳng giới trong giáo dục ở tất cả các cấp học. Số lượng nữ giới đi học ở các bậc học cao (THPT và đại học) gia tăng nhanh chóng. Nữ giới ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Bình đẳng giới trong việc làm, nhất là trong khu vực phi nông nghiệp cả về chất và lượng được nâng cao. Vị thế của phụ nữ ở Việt Nam nâng cao với tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội, HĐND cấp tỉnh tăng liên tục).

“Rất ít quốc gia đạt được kết quả như Việt Nam. Đây là kết quả của một quá trình phấn đấu liên tục, có hiệu quả”, bà Pretibha Mehta, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam, cho biết.

Thực tế thấy, trong những năm qua, kinh tế nước ta không chỉ trụ vững mà còn đạt tốc độ tăng trưởng nổi bật so với thế giới, vượt qua bão tố suy thoái kinh tế bằng sự đóng góp quan trọng của cột trụ nông nghiệp với lao động nữ là lực lượng chủ chốt (lao động nữ cả nước là 26,2 triệu người, trong đó khoảng 44% đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Ở nông thôn, tỷ lệ phụ nữ làm việc trong nông nghiệp là 63,4%. Phụ nữ nông thôn vừa góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội vừa tạo nên sự ổn định về mọi mặt của đất nước).

Theo đó, sự chủ động của người phụ nữ là tiền đề quan trọng giúp các gia đình khai thác nguồn lực vốn liếng, đất đai, lao động, và hơn thế nữa là ý chí không sợ khó, không ngại khổ của họ đã thổi hồn cho mãnh lực vươn lên của từng gia đình – tế bào của xã hội.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực trong xóa đói giảm nghèo và bất bình đẳng nhưng phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ ở nông thôn, làm nông nghiệp nói riêng,  hiện vẫn gặp phải nhiều rào cản, thách thức trong hành trình bình đẳng và xóa nghèo bền vững. Theo đó, những rào cản lớn nhất là quyền của phụ nữ ở nông thôn về tiếp cận đất đai và các nguồn lực sản xuất, về tiếp cận chuẩn mực sống và an sinh xã hội, tham gia vào hoạch định chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề  và quan niệm nữ - nam bình quyền,…

Cùng với tăng quyền về mọi mặt cho phụ nữ, phải giúp họ phát huy nội lực, vượt qua “nỗi sợ hãi” để phát triển sản xuất có hiệu quả, tăng thu nhập, chúng ta mới giúp họ xóa được đói, giảm được nghèo và hơn hết là tạo sự bình đẳng trong xã hội. Đây là hành trình không thể có trong ngày một ngày hai mà là một quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục. 

Phụ nữ vừa là những người truyền cảm hứng, khát vọng, vừa tạo nên sức mạnh trong cuộc chiến xóa đói, giảm nghèo bền vững. Nói vậy vì không người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình cùng những đứa trẻ của mình sống trong nghèo khó. Đó chính là niềm cảm hứng và điểm tựa tạo nên khát vọng vươn lên cho người đàn ông và mỗi gia đình. Thêm nữa, “thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn” là câu tục ngữ nói lên sức mạnh của những gia đình chung sức đồng lòng trong hành trình vượt khó. Và, sau mỗi thành công của người đàn ông đều có bóng dáng người phụ nữ. Nói vậy để thấy vai trò, vị trí của phụ nữ trong cuộc chiến xóa nghèo.

 

 

 

Hiền Anh

Ý kiến của bạn