PVN tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của nền kinh tế

KTNT Với tổng doanh thu năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng (vượt 18% kế hoạch năm), nộp ngân sách nhà nước 121,3 nghìn tỷ đồng (vượt 64,3% kế hoạch năm), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp tục khẳng định vị thế số một của nền kinh tế VN.

tr13.jpg
Trung tâm Xử lý khí Cà Mau.

 

Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2018 là năm thứ ba cả nước tập trung mọi nguồn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016- 2020, cũng là năm thứ ba PVN thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018 có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực vững chắc để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016- 2020, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ là ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Ý thức đầy đủ về trách nhiệm đối với đất nước, mọi kết quả hoạt động của PVN đều ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP và nguồn thu Ngân sách nhà nước; với phương châm hành động “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, tập thể lãnh đạo và người lao động trong PVN đoàn kết một lòng, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Theo đó, năm 2018, PVN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt ở cả chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí và các chỉ tiêu tài chính. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất Chính phủ giao Tập đoàn đều về đích trước kế hoạch năm, như: gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 đạt 12 triệu tấn quy dầu, vượt kế hoạch cả năm trước 14 ngày.

Tổng sản lượng khai thác năm 2018 đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 1,14 triệu tấn quy dầu (vượt 5,0%) kế hoạch năm. Sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm trước 18 ngày, năm 2018 đạt 1,63 triệu tấn, vượt 88 nghìn tấn (vượt 5,7%) kế hoạch năm. Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất tấn đạm thứ 16 triệu vào ngày 19/7/2018. Lĩnh vực sản xuất điện đạt mốc sản xuất 170 tỷ kWh vào ngày 02/12/2018. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoàn thành sản xuất tấn sản phẩm các loại thứ 55 triệu vào ngày 30/8/2018.

 

tr13a.jpg

Công nhân trên giàn khoan.

 

Bên cạnh hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, PVN cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy Công ty mẹ; là doanh nghiệp đầu tiên hoàn thành hợp nhất các ban của Đảng với ban chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng. Đã hoàn thiện và ban hành Cẩm nang Văn hóa Dầu khí, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý Tập đoàn.

Cổ phần hóa và chuyển đổi thành công 3 Tổng công ty: Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Tổng công ty Dầu Việt Nam và Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn sang mô hình Công ty cổ phần. Thực hiện các quyết định về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa PV Power, PVOIL và BSR của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, bán cổ phần cho người lao động. Sau khi cổ phần hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều khởi sắc.

Tháng 12/2018, sau nhiều năm xây dựng, PVN chính thức vận hành thương mại dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD, công suất chế biến 200 nghìn thùng dầu thô/ngày (tương đương 10 triệu tấn dầu thô một năm). Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào vận hành thương mại có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cùng với Nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất đang vận hành sẽ đáp ứng hơn 80% nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước, giảm bớt sự phụ thuộc nhập khẩu từ thị trường bên ngoài.

Bên cạnh đó, một số dự án yếu kém có những chuyển biến theo hướng tích cực như: Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất, Nhà máy nhiên liệu sinh học Bình Phước.

Sau hơn nửa năm vận hành trở lại, PVTEX đã đưa ra thị trường 2.200 tấn sản phẩm sợi DTY các loại đến tay khách hàng với chất lượng được khách hàng tin tưởng và đưa vào sử dụng sản xuất ổn định; Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất được khởi động, vận hành lại, hoạt động ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt; Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bình Phước đã hoàn thành bảo dưỡng, sẵn sàng đi vào vận hành trở lại.

Năm 2019, phấn đấu đạt tổng doanh thu 612,2 nghìn tỷ đồng

 

tr13b.jpg
Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

 

Đại diện lãnh đạo PVN cho biết, năm 2019 là năm thứ tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Theo đó, PVN phấn đấu thực hiện vượt mức và về đích trước tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao, cụ thể: Gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2019 đạt 5-10 triệu tấn, khai thác dầu khí 22,06 triệu tấn, khai thác dầu thô 12,37 triệu tấn, khai thác khí 9,69 tỷ m3, sản xuất đạm 1.575 nghìn tấn. Phấn đấu đạt tổng doanh thu 612,2 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn là 87,5 nghìn tỷ đồng.

Nếu PVN hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trên trong năm 2019 sẽ mang tính quyết định đến thắng lợi cho cả giai đoạn, kế hoạch 5 năm (2016- 2020), góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức. Đồng thời đẩy nhanh phát triển kinh tế đi đôi với  giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. PVN tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng số một của nền kinh tế.

 

 

 

 

Kiên Lê

Ý kiến của bạn