Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024  

Quảng Ngãi: Khi nào người dân xã Bình Hiệp được sử dụng điện do Công ty Điện lực Quảng Ngãi cấp và quản lý?

Thứ bảy, ngày 17 tháng 4 năm 2021 | 15:11

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao lưới điện nông thôn ở 65/66 xã cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý.

NHÓM PV

Xem thêm

1 2[3]Trang cuối
Top