Thông điệp mạnh mẽ

KTNT Trong kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018, sau khi chỉ đạo nhiều vấn đề để kinh tế  - xã hội tháng cuối năm 2018 tiếp tục đà chuyển biến tích cực và toàn diện, tạo tiền đề thuận lợi và vững chắc cho năm 2019...

tr8d.jpg

Trong kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018, sau khi chỉ đạo nhiều vấn đề để kinh tế  - xã hội tháng cuối năm 2018 tiếp tục đà chuyển biến tích cực và toàn diện, tạo tiền đề thuận lợi và vững chắc cho năm 2019, Thủ tướng nhấn mạnh: “Điều quan trọng là chúng ta phải có ý thức dân tộc, quy tụ lòng người, đoàn kết tiến bước xây dựng đất nước trong thời kỳ còn nhiều khó khăn thách thức. Kiên trì bảo vệ lợi ích chiến lược của đất nước. Chúng ta phải có khát vọng vươn lên ở các cấp, các ngành. Chúng ta phải đổi mới tư duy, xóa bỏ những quan điểm cũ, lạc hậu, ỉ lại, trông chờ. Chúng ta hoan nghênh và khuyến khích mọi ý tưởng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ làm giàu cho mình và đất nước...”.

Tại phiên họp, Thủ tướng đã bày tỏ bức xúc khi lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết có thể xảy ra nguy cơ thiếu điện ngay đầu năm 2019, do một số nhà máy nhiệt điện thiếu than. Thủ tướng khẳng định: “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, nếu như mất điện, một số đồng chí phải mất chức. Thái độ chúng ta phải cương quyết. Tôi đã viết rất nhiều thư cho các đồng chí có liên quan về việc chuẩn bị điện ngay từ đầu năm. Tập thư mà tôi viết còn rất nhiều về những chỉ đạo này”.

Sau khi phát biểu của Thủ tướng được các cơ quan báo chí thông tin, dư luận xã hội hết sức đồng tình với thông điệp này của Thủ tướng. Người dân và cử tri cho rằng, lâu nay kỷ luật hành chính của mình đã có nhưng do cơ chế nên rất khó khăn trong xử lý cán bộ, nhất là cách chức cán bộ cấp kha khá trở lên. Nay từ việc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ tướng cần hành động mạnh mẽ hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực, nhất là việc cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện điều kiện kinh doanh, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Chỉ có làm tốt những việc này thì khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2015 mà Thủ tướng đã đề cập tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV cũng như các chỉ đạo ngành nông nghiệp phải vào TOP 15 quốc gia hàng đầu, TOP 10 nước có công nghiệp chế biến phát triển mới có thể thành hiện thực.

Trước hết, cử tri và nhân dân mong rằng, với Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng, rà soát việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ ngành địa phương và Tổ Công tác đặc biệt của Thủ tướng do Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm Tổ trưởng, để tập trung xử lý một số vụ việc nổi cộm hiện nay, các vấn đề nóng  trong xa hội vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, công khai báo cáo kết quả trên các cơ quan báo chí. Làm việc này cũng là “nhắc nhở”, “cảnh báo” đối với những đơn vị, các nhân thực hiện nhiệm vụ chưa tốt nhằm tạo sự thay đổi mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn cho sự phát triển.

Cử tri và nhân dân mong rằng, với quy định mới của Đảng (Quy định 08 – QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương): Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Về phía Quốc hội, khi lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn cũng nêu rõ “người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp có thể xin từ chức”.

Sự đồng bộ về Ý CHÍ của Đảng, Quốc hội và Chính phủ chắc chắn sẽ tạo nên chuyển biến mới cho hành trình xây dựng nước Việt Nam thịnh vượng, Dân giàu, Nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                                     

 

 

Hiền Anh

Ý kiến của bạn