Tiền đề cho giai đoạn phát triển mới được xác định

KTNT Sau 3 tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc với trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp cuối cùng) của Quốc hội khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành chương trình làm việc với chất lượng cao, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chính phủ được kiện toàn với 27 thành viên, 22 vị trí là những người mới, cao tuổi nhất là 62, trẻ tuổi nhất là 46.

Nói đây là kỳ họp tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới của đất nước bởi, tại kỳ họp, Quốc hội đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; xem xét Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước. Tổng hợp ý kiến tại các phiên họp thấy, sau khi nêu những mặt tích cực, những kết quả đạt được, Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém của nền kinh tế, của bộ máy nhà nước và phân tích sâu, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp khắc phục.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét thông qua 7 luật (Luật Tiếp cận thông tin, Luật Điều ước quốc tế, Luật Báo chí, Luật Trẻ em, Luật Dược, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu), tạo nên dấu ấn mới về việc thông qua các dự án luật trong một nhiệm kỳ Quốc hội (107 luật). Đây là những bộ luật quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nói đây là kỳ họp tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới của đất nước còn bởi, tại kỳ họp, Quốc hội đã quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 cấp quốc gia; Ban hành Nghị quyết quyết định kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội 5 năm 2016-2020 với mục tiêu tổng quát: “Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh...” và 19 chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, xã hội, môi trường: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm 6,5 -7%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200-3.500 USD; Bội chi ngân sách nhà nước năm 2020 dưới 4% GDP; Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội năm 2020 khoảng 40%; Đến năm 2020 có 9-10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2020 đạt trên 80% dân số; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,0 -1,5%/năm; Tỷ lệ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh năm 2020 là 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn; Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 42%...

Nói đây là kỳ họp tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới của đất nước bởi, tại kỳ họp, để đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, Quốc hội đã quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Chính phủ được kiện toàn với 27 thành viên, 22 vị trí là những người mới, cao tuổi nhất là 62, trẻ tuổi nhất là 46. Các thành viên Chính phủ được đào tạo cơ bản, có kiến thức về quản lý kinh tế, xây dựng pháp luật, trong đó nhiều người là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ (13 trên tổng 27 người có học vị tiến sĩ. Số bộ trưởng có chuyên môn về kinh tế chiếm hơn 60%). Với một chính phủ kỹ trị như vậy, cử tri và nhân dân tin tưởng rằng đất nước ta sẽ có sự bứt phá trong những năm tới đây.

Lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên thệ trước Quốc kỳ, trước Quốc hội. Cử tri và nhân dân mong rằng, lời tuyên thệ - lời hứa này của các vị được thực hiện với hiệu suất cao nhất để đất nước có bước tiến mới.

                                            Hiền Trang

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn