Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa

KTNT Sáng 28/11, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, đánh giá rất cao tỉnh Thanh Hóa  thời gian qua  đã tập trung giải quyết tốt những vướng mắc của các dự án lớn, trong đó có những dự án đã hoàn thành, đặc biệt là Dự án hóa lọc dầu Nghi Sơn.
 
Ngoài ra, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng nêu lên nhiều nội dung hạn chế của tỉnh Thanh Hóa cần phải khắc phục:
 
Thứ nhất, cần quan tâm, củng cố chất lượng công chức, thường xuyên giám sát, siết chặt kỷ cương trong quản lý cán bộ, khắc phục tình trạng “quan lộ thần tốc”.
 
Thứ hai, cải cách hành chính còn thấp và tỉnh Thanh Hóa cần chú trọng hơn nữa tới công tác này, tránh việc đùn đẩy né tránh.
 
Thứ ba, chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành liên thông thủ tục hành chính công, thực hiện tốt Quyết định 1380 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Thứ tư, quan tâm thu hút đầu tư kinh doanh mạnh hơn, nâng cao môi trường cạnh tranh và phải xác định Thanh Hóa là môi trường lớn của doanh nghiệp vào đầu tư.
 
Thứ năm, tiếp tục quan tâm đến quản lý đất đai, trật tự đô thị, xây dựng.
vpcpth.jpg
Sáng nay (28/11), Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa
 

Làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh. Trong đó, các nội dung chính là công tác cổ phần hóa, thoái vốn; vấn đề cải cách thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; vấn đề chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ giao 304 nhiệm vụ, trong đó có 182 nhiệm vụ không thời hạn, 122 nhiệm vụ có thời hạn xử lý. Đến nay, Thanh Hóa đã hoàn thành 197 nhiệm vụ, còn 107 nhiệm vụ đang xử lý theo quy định (trong đó có 45 nhiệm vụ không xác định thời hạn, 51 nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành trong tháng 12)”.
 
"Chỉ đạo quyết liệt trong quản lý rừng, tài nguyên khoáng sản và vấn đề thoái vốn của Thanh Hóa" là một nội dung quan trọng tiếp theo Thủ tướng muốn Thanh Hóa thực hiện - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh.
 
Thủ tướng ghi nhận những thành tựu, sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Năm 2018, tỉnh Thanh Hóa có tốc độ tăng trưởng rất tốt, đạt khoảng 16,1%.
 
Để có được kết quả trên là do Thanh Hóa đã đẩy mạnh thu hút đầu tư những dự án lớn vào địa phương. Đồng thời, thực hiện việc đơn giản hóa quy trình, thủ tục, mẫu hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, có chuyển biến trong môi trường đầu tư và thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tổ chức chỉ đạo thu hồi, đóng cửa mỏ cũng như hàng loạt các dự án kém hiệu quả.
 

 

Văn Cương - Xuân Sơn

Ý kiến của bạn