Tổ hợp Cơ khí THACO Chu Lai - Mô hình trung tâm cơ khí đa dụng miền Trung

KTNT Trên nền tảng công nghệ, thiết bị và hơn 15 năm kinh nghiệm sản xuất, quản trị về cơ khí ô tô, THACO đã phát triển Tổ hợp Cơ khí THACO Chu Lai thành Trung tâm Cơ khí đa dụng tầm quốc gia tại miền Trung.

Ý kiến của bạn