Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  

Trồng măng tây trong nhà lưới thu gần 7 triệu mỗi ngày

Thứ ba, ngày 15 tháng 5 năm 2018 | 11:14

Nông dân xã Hồng Thái (Phú Xuyên, Hà Nội) trồng măng tây trong nhà lưới nhập từ Hà Lan, mỗi ngày thu được gần 7 triệu đồng.

Xem thêm

25 26[27]
Top