TT Nước sạch vệ sinh môi trường tỉnh Bắc Ninh: Hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2020

KTNT Năm 2020, 205 cán bộ, công nhân, viên chức Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt quy chế hoạt động quản lý vệ sinh 17 trạm cấp nước sạch tập trung; các công trình đều vận hành an toàn.

t26.jpg
Trung tâm thực hiện tốt quy chế hoạt động quản lý vệ sinh các trạm cấp nước sạch tập trung.

 

Công tác quản lý vận hành đảm bảo kỹ thuật, chất lượng nước đạt chuẩn ISO IEC 17025: 2017.

Các trạm cấp nước thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra, giám sát, sửa chữa khắc phục sự cố kịp thời nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước trong quá trình truyền tải nước từ công trình cấp nước sạch đến các hộ sử dụng, nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất nước sạch, bảo đảm cấp nước sạch được liên tục, an toàn, bền vững  và ngày càng có lãi.

Hiện nay, số người dùng nước sạch của Trung tâm lên đến 42.000 khách hàng. Lương bình quân của người lao động đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, trong ba tháng 5-6-7, nhằm kích cầu tiêu thụ và giảm bớt chi phí cho khách hàng trong đại dịch Covid-19, Trung tâm đã giảm 10% số tiền chi phí cho khách hàng. Nhờ vậy, lượng khách hàng của Trung tâm tăng 3.000 khách hàng so với 2019.

Năm 2020, Trung tâm đã thực hiện 53.676.000 đồng vốn đầu tư phát triển, hoàn thành 100% kế hoạch. Trung tâm cũng thực hiện tốt việc dự toán ngân sách năm, đạt chỉ tiêu vốn 4.573.552 ngàn đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.

Hiện nay, Trung tâm đang triển khai đa dự án, trong đó có các dự án sau:

Dự án nâng cấp công suất Nhà máy nước sạch Tri Phương giai đoạn 3.

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đường ống cấp nước tập trung cụm xã Thụy Hòa, Dũng Liệt (huyện Yên Phong), Trung tâm đang theo dõi quản lý, giám sát hợp đồng của các nhà thầu tham gia các gói thầu thi công xây dựng công trình.

Dự án thay đổi nguồn nước và nâng công suất trạm nước sạch xã Song Liễu (huyện Thuận Thành).

Các công trình trên hoàn thành sẽ phục vụ cho 15.000 khách hàng của Trung tâm năm 2021.

 

 

Bắc Hà

Ý kiến của bạn