Tuyên Quang: Chủ động tập huấn, phòng cháy chữa cháy rừng

KTNT Mới đây, Ban chỉ đạo Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang) tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện tại tập tại xã Phú Bình.

thuc-hanh-1.jpg

 

Cuộc Diễn tập đư­ợc chia làm 2 phần. Phần cơ chế diễn ra tại hội trường Nhà văn hóa xã và phần thực binh tổ chức tại thôn Khun Trại, xã Phú Bình. Theo đó, trong phần cơ chế, Ban chỉ đạo Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Phú Bình sẽ tập trung thực hiện 02 vấn đề huấn luyện gồm: tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020, triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; Hội nghị chỉ đạo tổ chức hiệp đồng, Chỉ thị bảo đảm cho các lực lượng tham gia ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra.

Phần 2, tổ chức thực binh, cuộc diễn tập sẽ sử dụng lực lượng tại chỗ thôn Khun Trại thực hành chữa cháy rừng; sử dụng lực lượng cơ động của xã phối hợp với lực lượng tại chỗ thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. 

 

thuc-hanh-2.jpg

 thuc-hanh-3.jpg

 Các lực lượng tham gia chữa cháy và thực hiện các nội dung trong phần thực binh.

 

Cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tổ chức tại xã Phú Bình là bài học kinh nghiệm nhằm góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, vai trò làm tham mưu của cán bộ chuyên môn, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã Phú Bình.

Qua đây, đã thu hút đông đảo cán bộ, học sinh và nhân dân trong thôn Khun Trại và các thôn lân cận trên địa bàn xã đến theo dõi. Cuộc diễn tập góp phần đẩy mạnh các hoạt động công tác tuyên truyền vận động nhân dân luôn có ý thức trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, biết được những nguy hại khi có cháy rừng xảy ra và có trách nhiệm cao hơn trong công tác phòng, chống cháy rừng.

Kết quả, cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Phú Bình năm 2020 đã đạt được mục đích, yêu cầu, ý định của Ban chỉ đạo, bảo đảm an toàn tuyệt đối, thực hiện đúng với phương châm, kế hoạch đề ra.

Qua đây, đẩy mạnh công tác tuyền truyền, tạo sức lan tỏa rộng lớn tới nhân dân trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, cùng với cấp ủy, chính quyền huyện làm tốt công tác phòng chống, kịp thời xử trí các tình huống khi có cháy rừng sảy ra trên địa bàn.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn