Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024 | 13:1

Quy hoạch Đồng bằng sông Hồng theo hướng phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái

Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái, thu nhập cao; phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao; phát triển hệ thống đô thị vùng theo hướng xanh, thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Nội dung: Ngọc Thủy - Đồ họa: Trường Minh
Ý kiến bạn đọc
Top