Agribank năm 2021 - Thi đua là động lực để luôn về đích thành công

KTNT Chào mừng 70 năm thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (06/5/1951 – 06/5/2021), Agribank phát động phong trào “Người lao động Agribank đoàn kết, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2021”.

Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng quan trọng và then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ sau khi kết thúc dịch, do vậy, nhiệm vụ của ngành ngân hàng còn rất nặng nề, đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành phải ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đối với Agribank, việc phát động phong trào nhằm mục đích tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Agribank hăng hái thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua các phong trào thi đua để phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sức mạnh, trí tuệ, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ người lao động Agribank hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. 

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Agribank tiếp tục phấn đấu triển khai thành công đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn tiếp theo, chuẩn bị thực hiện phương án cổ phần hóa. Các phong trào thi đua năm 2021 của toàn hệ thống Agribank nhằm động viên tập thể, người lao động thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Hội đồng Thành viên.

Năm 2021, Agribank phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng tài sản tăng 7-9%; Vốn huy động thị trường I tăng từ 9-12%, có điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng dư nợ; Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng từ 8-11% và phù hợp với kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt; tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt từ 65-70%; Tỷ lệ nợ xấu nội bảng theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN dưới 2%; Thu dịch vụ tăng từ 6-8%; Trích lập dự phòng rủi ro theo quy định; Lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 10% so với năm 2020; Nâng cao thu nhập cho người lao động phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước; Các tỷ lệ an toàn trong hoạt động tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước…

Những cán bộ Agribank mẫn cán, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Những nỗ lực, cống hiến của tập thể, cá nhân trong hệ thống Agribank đã được ghi nhận bằng các danh hiệu cao quý do Nhà nước và Ngành Ngân hàng trao tặng.

 

Phát động nhiều phong trào thi đua để hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế -xã hội 

Để đạt được các mục tiêu thi đua đề ra, toàn hệ thống Agribank tập trung nỗ lực hoàn thành 09 nội dung: 

Một là chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế độ, thể lệ và các quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Agribank về hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng. 

Hai là triển khai đầy đủ các nội dung phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, lập thành tích chào mừng kỉ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Ba là thực hiện các mục tiêu trong từng giai đoạn của Đề án chiến lược phát triển Agribank, triển khai chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Bốn là triển khai đồng bộ, quyết liệt Đề án tái cơ cấu giai đoạn mới được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt; Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, chuẩn bị các điều kiện và tiền đề tốt nhất cho việc triển khai phương án cổ phần hóa. 

Năm là củng cố, đầu tư cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa, nâng cấp phát triển hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống thanh toán nội bộ.

Sáu là phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học công nghệ vào thực tế; phát triển sản phẩm dịch vụ, đơn giản hóa các thủ tục giao dịch, giảm các thao tác thủ công, tăng khả năng nhận diện khách hàng để chủ động nắm bắt nhu cầu, gia tăng sự hài lòng của khách hàng. 

Bảy là xây dựng đơn vị “xanh-sạch-đẹp”, nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lao động. Tám là tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, các hoạt động an sinh xã hội, phát huy truyền thống tương thân tương ái của người lao động Agribank. 

Chín là duy trì và nhân rộng các điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Hội nghị điển hình tiên tiến Agribank lần thứ V và ghi danh trong Bảng vàng danh dự Agribank.

 Cán bộ Agribank thi đua nghiên cứu khoa học, áp dụng sáng kiến cải tiến nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ vào dịch vụ ngân hàng hiện đại.

 

Ngay từ đầu năm, người lao động trong toàn hệ thống đã đăng ký và phấn đấu đạt các danh hiệu Lao động tiên tiến, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua ngành ngân hàng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động các hạng và các danh hiệu thi đua bậc cao...

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng phấn đấu đạt danh hiệu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh, danh hiệu tập thể tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc... Ngoài ra, các đơn vị cũng rất nỗ lực phấn đấu để đạt được các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bậc cao như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động, cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước, cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trong những năm qua, Agribank đã triển khai nhiều phong trào thi đua gắn với hoạt động chính trị - văn hóa - xã hội, với sản xuất và đời sống của cán bộ, viên chức Agribank. Việc đổi mới các phong trào thi đua đã tạo nên sự đột phá và hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của Agribank, trở thành công cụ hỗ trợ tích cực trong quản lý, điều hành, tạo động lực cho các đơn vị và cá nhân tích cực, chủ động, sáng tạo trong lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới, toàn thể người lao động Agribank cố gắng, nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2021, góp phần làm nên thành công chung của ngành ngân hàng.

 

 

PV

Ý kiến của bạn