Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024  

Kon Tum: Rừng Kon Plông "chảy máu"

Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2021 | 17:24

Rừng là một trong những yếu tố tiên quyết cho vấn đề môi trường. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn đặt công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng.

NHÓM PV

Xem thêm

1 2[3]Trang cuối
Top