PC Hà Nam đẩy mạnh công tác số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

KTNT Công ty Ðiện lực (PC) Hà Nam đã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt trên địa bàn. Ðây là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng các dịch vụ điện và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện chủ trương “Chuyển đổi số” của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đặc biệt, trong công tác chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện (hay còn gọi là số hóa hợp đồng mua bán điện); từ cuối năm 2020, Công ty Ðiện lực (PC) Hà Nam đã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt trên địa bàn. Ðây là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng các dịch vụ điện, đồng thời cũng vì quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng.
 

 Quy trình số hóa

 

Đến nay, PC Hà Nam đang quản lý 341.966 hợp đồng, trong đó 305.668 mua bán điện sinh hoạt và 36.298 hợp đồng mua bán ngoài sinh hoạt. Những năm trước đây, tại kho lưu trữ hợp đồng của Công ty, việc lưu trữ hợp đồng mua bán điện bản giấy chiếm nhiều diện tích, dễ thất lạc, việc tìm kiếm hợp đồng thủ công dễ nhầm lẫn, mất thời gian. Vì vậy, việc số hóa hợp đồng mua bán điện không những giảm thiểu không gian lưu trữ hợp đồng, giảm thiểu rủi ro thất lạc hợp đồng, giúp nhân viên điện lực dễ dàng tra cứu thông tin, tạo nguồn dữ liệu dễ dàng khai thác, phân tích trên phần mềm Quản lý thông tin khách hàng CMIS3.0.
 
Theo đó, đây là bước tiến quan trọng, đánh dấu hoàn thiện việc cung cấp 100% dịch vụ điện năng theo phương thức điện tử trong tất cả các nghiệp vụ cung cấp điện, bước đầu bắt kịp xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực, đời sống. Ðể đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình số hoá hợp đồng mua bán điện, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; chỉ đạo các Ðiện lực trực thuộc PC Hà Nam chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể. Đồng thời, liên hệ với chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến các hộ dân trên địa bàn. Từ đó, giúp khách hàng sử dụng điện biết và hợp tác tốt với ngành Ðiện trong việc thực hiện ký biên bản chấm dứt hợp đồng mua bán điện cũ và ký hợp đồng mua bán điện điện tử mới đảm bảo đúng thời gian quy định. Mục tiêu đến hết tháng 12/2021, PC Hà Nam sẽ hoàn thành 100% công tác số hóa hợp đồng sinh hoạt.
 
Với hình thức chuyển đổi số, toàn bộ nội dung thông tin hợp đồng mua bán điện sinh hoạt của khách hàng sẽ được lưu trữ điện tử. Những công đoạn như: Khai thác, kiểm tra, quản lý... sẽ sử dụng hợp đồng số thay vì hợp đồng giấy như trước đây.
 
Theo đó, các hợp đồng mua bán điện hiện đăng ký với khách hàng bằng bản giấy được tiến hành thanh lý để chuyển sang ký lại theo mẫu hợp đồng điện tử với hình thức ký kết qua cách xác thực mã OTP theo số điện thoại của khách hàng đã đăng ký. Khách hàng sẽ tiến hành ký lại hợp đồng mua bán điện qua mã xác thực OTP khi nhận được tin nhắn của chương trình, qua điện thoại của chủ thể hợp đồng mua bán điện. Việc chuyển đổi được thực hiện ngay tại các quầy thu tiền điện nên không làm mất thời gian, khách hàng chỉ cần đọc mã xác thực khi có tin nhắn đến điện thoại của mình và không phải mang bất kỳ giấy tờ gì khi thực hiện việc ký số hóa hợp đồng.
 
Nhân viên Điện lực Lý Nhân hướng dẫn khách hàng chuyển sang hợp đồng điện tử.
 
 
Khi triển khai chương trình này, các điện lực sẽ bố trí nhân sự tại điểm giao dịch khách hàng, các điểm thu tiền của điện lực và của đối tác thu hộ để truyền thông, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng thực hiện chuyển đổi số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.
 
Số hóa hợp đồng mua bán điện giúp khách hàng rút ngắn thời gian cấp điện mới từ lưới điện hạ áp. Số hóa hợp đồng mua bán điện - khách hàng dễ tra cứu, ngành điện tiện quản lý.
 
Khi việc thực hiện số hóa hợp đồng sinh hoạt xong khách hàng có thể xem, tải hợp đồng, tra cứu thông tin tại bất kỳ đâu thông qua Website chăm sóc khách hàng: http://cskh.npc.com.vn. Việc triển khai thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp, hiện đại hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong thời đại công nghệ số. Việc triển khai chương trình số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt không chỉ đơn giản hóa thủ tục hành chính mà trong tương lai còn giúp PC Hà Nam nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho bên mua và bên bán điện, phù hợp với định hướng chương trình chuyển đổi quản lý số của Chính phủ.
 
Việc triển khai thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp, hiện đại hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong thời đại công nghệ số. Số hóa hợp đồng mua bán điện không chỉ giúp ngành điện đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong lưu trữ, quản lý mà còn giúp khách hàng dễ dàng cập nhật, tra cứu thông tin khi cần thiết.
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn