Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023  

Quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tổ chức tập huấn bầu cử cho người đang thực hiện cách ly

Thứ bảy, ngày 22 tháng 5 năm 2021 | 19:42

Thực hiện Công văn số 104/UBBC ngày 12/05/2021 của Uỷ ban bầu cử Thành phố Đà Nẵng, Quận Sơn Trà sẽ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ công tác bầu cử.

NHÓM PV

Xem thêm

1[2] 3Trang cuối
Top