Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024  

Quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tổ chức tập huấn bầu cử cho người đang thực hiện cách ly

Thứ bảy, ngày 22 tháng 5 năm 2021 | 19:42

Thực hiện Công văn số 104/UBBC ngày 12/05/2021 của Uỷ ban bầu cử Thành phố Đà Nẵng, Quận Sơn Trà sẽ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ công tác bầu cử.

NHÓM PV

Xem thêm

1[2] 3Trang cuối
Top