Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024  
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024 | 14:40

Lào Cai chính thức khởi động thực hiện Dự án GREAT 2

Hôm nay (8/5), tỉnh Lào Cai và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức khởi động Giai đoạn 2 Dự án Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại Lào Cai (Dự án GREAT 2 Lào Cai).

Dự án GREAT là một dự án hỗ trợ kỹ thuật với mục tiêu tổng quát hướng đến nâng cao quyền năng, vị thế kinh tế xã hội và khả năng thích ứng của phụ nữ trong cộng đồng các dân tộc tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La.

Tại tỉnh Lào Cai, Giai đoạn 2 của Dự án sẽ được triển khai từ 2022-2027 tại hầu hết các huyện, thị xã, và thành phố của thuộc tỉnh. Tổng vốn đầu tư Giai đoạn 2 là hơn 244 tỉ đồng, trong đó vốn ODA không hoàn lại từ Chính phủ Australia là hơn 236 tỉ đồng, vốn đối ứng được cung cấp từ nguồn ngân sách của tỉnh là tám tỉ đồng.

Trọng tâm của Dự án bao gồm phát triển hệ thống thị trường các ngành hàng nông nghiệp, tăng cường các năng lực ngành du lịch, qua đó gia tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Đối tượng hưởng lợi từ Dự án là phụ nữ dân tộc thiểu số

Dự kiến sẽ có hơn 14.000 phụ nữ, 70% trong đó là các phụ nữ dân tộc thiểu số  đang sinh sống tại tỉnh Lào Cai sẽ hưởng lợi từ Dự án GREAT 2 thông qua các can thiệp nhằm nâng cao kỹ thuật sản xuất kinh doanh, tiếp cận với các dịch vụ như thông tin thị trường, khuyến nông, vật tư đầu vào có chất lượng, tài chính và tín dụng, tăng cường khả năng tiếp cận và ứng dụng kỹ năng số và công nghệ số trong sản xuất-kinh doanh. Qua đó, Dự án sẽ giúp nâng cao thu nhập, sự tham gia vào các hoạt động kinh tế-xã hội, vị thế và sự tự tin của người phụ nữ trong gia đình, cộng đồng và môi trường sản xuất-kinh doanh.

Dự án GREAT 2 Lào Cai sẽ góp phần hỗ trợ tỉnh Lào Cai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới và Chiến lược Bình đẳng giới của Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc Dự án GREAT giai đoạn 1 đã có 6.819 phụ nữ tăng thu nhập, 1.568 phụ nữ có việc làm mới

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: “Giai đoạn 1 của Dự án GREAT được thực hiện từ năm 2017-2022 đã tạo ra những tác động tích cực lên các nỗ lực phát triển kinh tế tại các vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Lào Cai. Dự án đã thành công thu hút doanh nghiệp đồng đầu tư vào việc phát triển và mở rộng các ngành hàng chủ lực của tỉnh theo hướng bền vững như măng, quế, rau, gai xanh.

Để thực hiện dự án GREAT 2, tỉnh Lào Cai đã kiện toàn Ban Chỉ đạo dự án tại Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 17/04/2024 với 20 thành viên do Tôi trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo, đồng thời tiến hành kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí kinh phí hoạt động của Ban QLDA GREAT 2 của tỉnh, các tài liệu và hướng dẫn thực hiện dự án đã được hoàn thành; một số đề xuất tiểu dự án liên quan đến các hoạt động dự án đã được Ban QLDA tỉnh, Tư vấn QLDA của Nhà tài trợ nghiên cứu, xem xét, đánh giá đến nay đã đủ cơ sở để trình phê duyệt và tổ chức thực hiện; tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện cam kết duy trì, bố trí Văn phòng Tư vấn Quốc tế quản lý dự án tại tỉnh, để đảm bảo việc phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các hoạt động của dự án ngay sau Lễ Công bố và Khởi động dự án”.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
Top