Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024 | 10:0

Nghệ An triển khai nhiều giải pháp gỡ thẻ vàng của EC

Thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ chống khai thác IUU của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU tại các Chỉ thị, Công điện, Sở NN&PTNT đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An triển khai nghiêm túc, kịp thời các nội dung.

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức cuộc họp đánh giá công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không quy định (IUU).

Tính đến ngày 30/4, tỉnh Nghệ An có 3.462 tàu, thuyền khai thác thủy sản. Trong đó, tàu cá thuộc diện phải đăng ký (có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên) là 2.565 chiếc, trong đó có 2.318 chiếc đã được đăng ký (đạt 90,37%) và đã được cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu Vnfishbase (đạt 100%). Số tàu còn hạn đăng kiểm là 1.234/1.576 tàu thuộc diện phải đăng kiểm (đạt 78,3%) và đạt 100% số tàu đang hoạt động khai thác. Số tàu cá đã cấp Giấy chứng nhận ATTP còn hạn là 935/1.085 tàu, đạt 86,18% so với tổng số tàu cá phải cấp và đạt 100% số tàu đang hoạt động khai thác.

Số tàu đã cấp phép đang còn hạn là 2.211/2.318 tàu thuộc diện phải cấp phép (đạt 95,38%) và đạt 100% số tàu đang hoạt động. Tổng số tàu cá đã lắp đặt thiết bị GSHT là: 1.052/1.085 chiếc thuộc diện phải lắpđạt tỷ lệ 96,95%. Số tàu cá chưa thực hiện việc lắp đặt thiết bị GSHT là 33 chiếc, chiếm tỷ lệ 3,05%.

Nhiều giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của EC tại Nghệ An.

Công tác kiểm tra, giám sát tàu cá và sản lượng thuỷ sản qua cảng đã được Ban Quản lý cảng cá và các Tổ Liên ngành thực hiện theo đúng quy trình và ngày càng nghiêm túc hơn. Năm 2023, sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng được giám sát 15.894,2 tấn (đạt 7,97% so với sản lượng khai thác của tỉnh). Trong 4 tháng đầu năm 2024, sản lượng thủy sản được giám sát là 18.406,5/60.286 tấn (đạt tỷ lệ 30,53% so với tổng sản lượng khai thác toàn tỉnh cùng kỳ), trong đó sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng được giám sát 3.841 tấn, giám sát qua cảng bến tư nhân (các huyện, thị thống kê) 14.565,5 tấn.

Thời gian qua, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư đã tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, giám sát các tàu cá hoạt động trên biển; thông báo các tàu cá bị mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình quá 06 giờ trên biển, vượt ranh giới cho phép trên biển cho các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định…

Tính riêng năm 2023, các lực lượng chức năng (Biên phòng, Nông nghiệp, các huyện, thị xã) tại tỉnh Nghệ An đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 161 vụ với tổng số tiền phạt 714,5 triệu đồng.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 31 đối tượng/31 phương tiện với tổng số tiền phạt 490,3 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng đối với 12 thuyền trưởng theo quy định.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh này vẫn còn số lượng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản nhưng chưa có phương án theo dõi giám sát chặt chẽ: 247 tàu cá chưa đăng ký, 107 tàu chưa cấp phép, 342 tàu hết hạn đăng kiểm, 33 tàu chưa lắp VMS, 116 tàu cá mất kết nối VMS trên 6 tháng. Vẫn còn một lượng tàu cá khai thác vùng khơi nhưng không cập cảng cá chỉ định mà thường cập bến cá tự phát để bốc dỡ hàng hóa, sản phẩm thủy sản. Tiến độ xử lý của các cơ quan và chính quyền các cấp còn chậm. Đặc biệt là việc xử lý đối với nhóm tàu mất kết nối trên biển năm 2023 còn thời hạn, thời hiệu của UBND các huyện, thị xã chưa hiệu quả và không đảm bảo theo yêu cầu của Bộ NN&PTNT…

Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Nguyễn Hữu An đề nghị sở NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ các tàu cá 3 không thực hiện đăng ký, đăng kiểm.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: Công tác phòng chống IUU là hết sức quan trọng, cấp bách đã được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương hết sức quan tâm. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có rất nhiều chỉ đạo, đặc biệt Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản với quyêt tâm trong năm 2024 sẽ gỡ được thẻ vàng của EC. Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 32, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Trong hơn 6 năm thực hiện cảnh báo của EC, tỉnh đã có nhiều cố gắng và đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại, số tàu mất kết nối còn nhiều, công tác thống kê số tàu cá 3 không của các địa phương chưa đầy đủ. Việc kiểm tra, giám sát tàu cá, sản lượng khai thác qua cảng vẫn còn trường hợp kiểm tra nhật ký Khai thác thuỷ sản chưa kỹ dẫn tới tình trạng Nhật ký ghi sai, không đúng, không đầy đủ thông tin. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chưa được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, để chuẩn bị cho chương trình làm việc với đoàn thanh tra của EC, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung quyết liệt thực hiện các nội dung. Trong đó, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, có kết quả Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 52 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT trong thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU, đăc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời phải xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không thực hiện nhiệm vụ được giao. Kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công tác phòng chống IUU - Ông Trung yêu cầu.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở NN&PTNT trước ngày 15/5/2024 tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống IUU cấp tỉnh, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, lãnh đạo các ngành, Chủ tịch UBND các địa phương là thành viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng chống IUU theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 5/2024; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 của Chính phủ tại kỳ họp UBND tháng 5; chuẩn bị kỹ Kế hoạch chi tiết của UBND tỉnh đón tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền địa phương khẩn trương rà soát các số liệu tàu cá bao gồm cả danh sách các tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm, chưa được cấp Giấy phép khai thác, chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình… đảm số liệu chính xác, thống nhất với số liệu trên Hệ thống quốc gia.

Lập danh sách tàu cá chưa cấp Giấy phép khai thác thủy sản, tàu cá hết hạn đăng kiểm, tàu cá chưa lắp thiết bị GSHT; cung cấp danh sách cho UBND huyện/thị xã, các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng tuyến biển để trực tiếp hướng dẫn các chủ tàu thực hiện các thủ tục theo quy định và xử lý khi có vi phạm. Chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tổ chức trực ban 24/24h để khai thác sử dụng hiệu quả Hệ thống giám sát tàu cá nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển. Cung cấp danh sách tàu cá mất kết nối VMS cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND cấp huyện để điều tra, xác minh và xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm theo quy định.

Chỉ đạo Ban Quản lý cảng cá, Tổ công tác liên ngành thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc tàu cá ra vào cảng; giám sát 100% sản lượng các tàu cá sau khi khai thác; kiểm tra 100% tàu cá có chiều dài 24m trở lên cập cảng. Kiểm tra, hướng dẫn ngư dân, doanh nghiêp thực hiện truy suất hải sản, khai thác điện tử (eCDT). Thực hiện cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu quốc gia về khai thác thủy sản…

 

Hoàng Khánh
Ý kiến bạn đọc
Top