Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024 | 23:16

Thanh Hóa giao ban công tác báo chí tháng 5: Đẩy mạnh tuyên truyền lan tỏa gương người tốt, việc tốt

Ngày 9/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban công tác thông tin báo chí tháng 5 năm 2024.

Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở TT&TT và ông Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở TT&TT, trong tháng 4 và đầu tháng 5, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ổn định, công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý nhà nước về báo chí tiếp tục được quan tâm. Sở TT&TT đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương kiểm tra, xử lý thông tin báo chí nêu; theo dõi chặt chẽ việc thực hiện tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo, tạp chí và hoạt động của các phóng viên tác nghiệp tại cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị giao ban báo chí 

Các cơ quan báo, đài trong tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đã có nhiều bài viết, chương trình phản ánh sinh động, đa dạng, sáng tạo, hấp dẫn các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, của tỉnh; các lễ hội du lịch biển ở các địa phương, phản ánh niềm tự hào, khí thế vui tươi, phấn khởi của Nhân dân các dân tộc hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ; các hoạt động chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân...

Đáng chú ý, trong tháng 4, tỷ lệ tin, bài tuyên truyền, phản ánh những vấn đề tích cực, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội duy trì trên 87%; tỷ lệ tin, bài phản ánh về những vấn đề bất cập, hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh khoảng 13%.

Bên cạnh đó, có 12 vấn đề báo chí phản ánh đã được các ngành, địa phương kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý và giải quyết.

Giám đốc Sở TT&TT Đỗ Hữu Quyết phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu hướng dẫn của Sở TT&TT về tiếp, làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí, hầu hết các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin để báo chí đảm bảo quyền thông tin theo quy định.

Sau khi nghe đại diện các cơ quan báo chí đề xuất một số nội dung, đại diện lãnh đạo Sở TT&TT đã phản hồi một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai, thực hiện các chương trình, cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm; việc triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG; tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ; tuyên truyền hoạt động kỷ niệm của các địa phương, đơn vị trong tỉnh, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước diễn ra trong tháng 5 năm 2024...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn đề nghị Sở TT&TT, các cơ quan báo chí bám sát định hướng chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt - việc tốt, các điển hình tiên tiến nhằm tạo sự lan tỏa trong xã hội.

 

Trần Đức
Ý kiến bạn đọc
Top