PC Đắk Nông thích ứng an toàn, linh hoạt và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

KTNT Thực hiện chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, PC Đắk Nông đã triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh, cấp điện ổn định, an toàn nâng cao độ tin cậy của khách hàng.

Theo đó, Lãnh đạo PC Đắk Nông yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 gắn với chủ đề năm của EVN là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Các đơn vị trực thuộc đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn; xây dựng phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt; đồng thời tiếp cận các ứng dụng công nghệ mới và tích cực thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 

Các đơn vị trực thuộc tiếp tục giải quyết kịp thời các yêu cầu của khách hàng, xử lý nhanh chóng các sự cố, cung cấp và phản hồi kịp thời những thông tin về kinh doanh, dịch vụ khách hàng đến khách hàng; tuân thủ nghiêm túc việc cập nhật thông tin ngừng, giảm cung cấp điện, thông báo ngừng giảm cung cấp điện đến khách hàng theo đúng quy định, tránh gây bức xúc cho khách hàng, quyết tâm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế, an sinh và ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Công ty đã xây dựng phương án ứng phó nhanh và thích hợp với các điều kiện biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn cho người và cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, giải quyết nhanh và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

 

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao độ tin cậy phục vụ khách hàng.
Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao độ tin cậy phục vụ khách hàng.

 

Nhận thức vai trò quan trọng của khoa học công nghệ trong công tác hiện đại hóa lưới điện, PC Đắk Nông đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong SXKD và hướng tới xây dựng lưới điện thông minh. Theo đó, Công ty lắp đặt và kết nối điều khiển xa toàn bộ máy cắt (Recloser), cầu dao phụ tải (LBS) về Trung tâm điều khiển xa; ứng dụng các thiết bị Flycam, Camera nhiệt, PD trong công tác kiểm tra, vận hành và phát hiện sự cố lưới điện; triển khai ứng dụng công nghệ hotline trong sửa chữa lưới điện…

Với phương châm “Điện lực đến với khách hàng”, PC Đắk Nông đã ký thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng và các tổ chức trung gian áp dụng hình thức chấm nợ online, sử dụng thẻ khách hàng trong công tác thu và theo dõi nợ tiền điện; nhờ đó, việc xóa nợ khách hàng và quyết toán hóa đơn được xử lý nhanh chóng, kịp thời. Đến nay, PC Đắk Nông đã thay thế, lắp đặt 173.095 công tơ điện tử và thực hiện chuẩn hóa dữ liệu trên các phần mềm lĩnh vực kinh doanh như chuẩn hóa thông tin khách hàng, số hóa hợp đồng mua bán điện…

Từ việc chủ động triển khai các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ theo chủ đề năm của EVN là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, PC Đắk Nông quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2022 và đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế, an sinh và ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

 

Tâm An

Ý kiến của bạn