Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2023 | 8:43

Cả nước có 1.528 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

heo Bộ Nông nghiệp và PTNT, lũy kế đến hết tháng 9/2023, cả nước có 6.043 xã (tỷ lệ 74%) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 12 xã so với tháng trước; bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã.

Trong đó có 1.528 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tăng 7 xã so với tháng trước; 230 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tăng 5 xã so với tháng trước. Cả nước có 265 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 1 đơn vị so với tháng trước. Có 20 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Ðến nay, các tỉnh, thành phố đã công nhận 10.323 sản phẩm chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đạt từ 3 sao trở lên với 5.361 chủ thể tham gia.

Xã nông thôn mới nâng cao Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Những tháng cuối năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát của Ðoàn giám sát của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Ðồng thời, hướng dẫn các địa phương triển khai 5 chương trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Bộ phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm thuộc các chương trình chuyên đề; hướng dẫn các địa phương tiếp tục đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP…

 

T. Trinh/Báo Cần Thơ
Ý kiến bạn đọc
Top