Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023  
Thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2023 | 8:55

Cả nước có 1.543 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, lũy kế đến hết tháng 10/2023, cả nước có 6.048 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 74,05%; bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã.

Trong đó có 1.543 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và  237 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Cả nước có 266 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. Bên cạnh đó, 20 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Các địa phương đã tổ chức đánh giá, công nhận 10.881 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên với 5.610 chủ thể tham gia.

Xã NTM nâng cao Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Theo kế hoạch đề ra, năm 2023, cả nước có 78% số xã đạt chuẩn NTM và có trên 270 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Bộ Nông nghiệp và PTNT tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2023 đảm bảo chất lượng, hiệu quả và bền vững. Trong đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn về các nội dung mới, yêu cầu mới của chương trình. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương triển khai hiệu quả 6 chương trình chuyên đề; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình… 

 

 
K.Phúc/Báo Cần Thơ
Ý kiến bạn đọc
Top