Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024  
Thứ tư, ngày 8 tháng 3 năm 2023 | 16:41

Cả nước huy động được 621.324 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, đến hết năm 2022, cả nước đã huy động được khoảng 621.324 tỷ đồng từ các nguồn lực để đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng 1,3 lần so với năm 2021.

Người dân ở các miền quê Hà Tĩnh tích cực tham gia xây dựng NTM . Ảnh: Trà Giang

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước bố trí trực tiếp cho chương trình khoảng 77.397,8 tỷ đồng và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương đã bố trí thực hiện 66.397,8 tỷ đồng. Ngoài ra còn có vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác là 49.967 tỷ đồng, chiếm 8%; vốn tín dụng 436.738 tỷ đồng, chiếm 70,3%; vốn doanh nghiệp 35.503 tỷ đồng, chiếm 5,7%; vốn cộng đồng và người dân tự nguyện đóng góp là 21.848 tỷ đồng, chiếm 3,5%.

Việc huy động nguồn lực này, đã giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Hiện tại, cả nước có 6.001/8.211 xã (chiếm 73,08%) đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 958 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 113 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Mạnh Dũng/Hà Nội mới
Ý kiến bạn đọc
Top