Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024 | 18:46

Các dân tộc huyện Bắc Hà đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển

Hôm nay (22/5), Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024 huyện Bắc Hà (Lào Cai) với chủ đề “Các Dân tộc huyện Bắc Hà Đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững” đã thành công tốt đẹp.

Tham dự đại hội có 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 59.632 đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc 14 thành phần dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện Bắc Hà.

Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV, huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ đường trục xã có mặt đường BTXM đạt 96,4% (tăng 1,3% so với năm 2020); đường thôn, liên thôn được cứng hóa đạt 69,8% (tăng 3% so với năm 2020); đường trục chính nội đồng được cứng hóa và đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện đạt 51,6%.

Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được nâng cao, tỷ lệ giảm nghèo đa chiều bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt từ 8,52%/năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm bình quân trên 9,7%/năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo còn lại chiếm 33,8%; hộ cận nghèo là 18,31%. Số lao động giải quyết việc trong 5 năm gần đây là gần 4.200 lao động, trong đó hỗ trợ tìm được việc làm mới cho gần 2.700 lao động đi làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ DTTS được vay vốn phát triển kinh tế là 1.269 hộ, đạt 20,3% tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Đại hội lần này, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa... góp phần nâng cao chất lượng công tác dân tộc giai đoạn 2024-2029.

Theo đó, Bắc Hà phấn đấu giảm tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào DTTS đến năm 2029 giảm 5%/năm, mức thu nhập bình quân tăng trên 2 lần so với năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp các văn bằng, chứng chỉ đạt 51%. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp dưới 55%; phấn đấu 70% số xã vùng DTTS&MN đạt chuẩn nông thôn mới; cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; Phấn đấu 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 99% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Đến năm 2029, Bắc Hà cơ bản giải quyết dứt điểm những khó khăn, bức xúc về nhà ở, đất sản xuất, quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ tới với tinh thần đoàn kết, phát huy tính chủ động của đồng bào trong phát triển kinh tế, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; phát huy tốt vai trò của cán bộ thôn, bản, người có uy tín trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát động sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp Nhân dân…

Trong khuôn khổ đại hội, có 1 tập thể và 4 cá nhân được Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tặng bằng khen. UBND huyện Bắc Hà cũng tặng giấy khen cho 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Hà lần thứ III, năm 2019. Đại hội cũng đã hiệp thương bầu 22 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ IV, năm 2024.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
Top