Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2023 | 9:0

ĐBSCL có hơn 81% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương, hiện vùng ÐBSCL có 1.019/1.253 xã (chiếm 81,3%) đạt chuẩn NTM, trong đó có 227 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tăng 204 xã so với cuối năm 2020 và có 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tăng 6 xã so với cuối năm 2020; bình quân vùng đạt 17,3 tiêu chí/xã, tăng 0,4 tiêu chí so với cuối năm 2020.

Ở cấp huyện, toàn vùng có 49 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 18 đơn vị so với cuối năm 2020.

Diện mạo xã NTM Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Ðể xây dựng NTM đi vào chiều sâu, ÐBSCL cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức, thay đổi tư duy cho cán bộ và người dân về thực hiện xây dựng NTM gắn với xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, đặc biệt là phát triển kinh tế nông thôn theo hướng chuyển từ đơn giá trị sang đa giá trị. Ðồng thời, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng NTM nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình…

 

Chi Mai/Báo Cần Thơ
Ý kiến bạn đọc
Top