Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2023 | 20:59

Đề nghị công nhận Đô Lương đạt huyện nông thôn mới

100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đã đồng ý bỏ phiếu thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận huyện Đô Lương (Nghệ An) đạt chuẩn nông thôn mới.

Hội đồng thẩm định Trung ương vừa tổ chức cuộc họp thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới và xét, công nhận huyện Đô Lương đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Tổng kinh phí xây dựng NTM mà huyện Đô Lương đã thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2022 gần 5.514 tỷ đồng. Trong đó, ngườ dân đã hiến hàng triệu m2 đất cùng ngày công để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa xóm.

Bánh đa - Một trong những sản phẩm OCOP của huyện Đô Lương. Ảnh: Lưu Khuyên

Có 32/32 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 100%; 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Thị trấn Đô Lương đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Toàn huyện có 26 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, từ 3 đến 4 sao. Có trên 440 doanh nghiệp hoạt động, quy mô vừa và nhỏ, tạo công ăn việc làm cho hơn 12.700 lao động. Đến năm 2022 tỷ lệ nghèo đa chiều chỉ còn 4,52%...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của huyện Đô Lương trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, huyện đã vượt qua những khó khăn và có nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay.

Và đề nghị huyện Đô Lương cần có giải pháp căn cơ để nâng cao thu nhập của người dân; giải quyết vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường; khai thác tiềm năng lợi thế để huyện phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ… trong thời gian tới.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
Top