Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023  
Thứ ba, ngày 10 tháng 10 năm 2023 | 10:4

Diễn Châu đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang từng bước hoàn thành các tiêu chí từ xã NTM đến xã NTM nâng cao bằng những cách làm hay, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân.

Thời điểm hiện tại, huyện Diễn Châu có 100% xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, các xã đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập cho người dân.

Một góc huyện Diễn Châu (Nghệ An)

Để hoàn thành xây dựng 100% xã đạt NTM, toàn huyện Diễn Châu đã huy động  8.235 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 5.854 tỷ đồng, chiếm 71,1%; nhân dân góp trên 2.124 tỷ và gần 256 tỷ đồng nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, huyện đang tập trung chỉ đạo 5 xã đạt NTM nâng cao.

Hoàn thành xây dựng NTM từ năm 2016, Diễn Lâm tiếp tục phấn đấu và trở thành xã top đầu của huyện để về đích NTM nâng cao vào năm 2022. Chương trình xây dựng NTM nâng cao đã tạo nên một diện mạo khang trang hơn cho địa phương. Hệ thống đường nông thôn được đầu tư nâng cấp, tạo thuận lợi cho đi lại, mở hướng phát triển ngành nghề dịch vụ, bứt phá đi lên trong phát triển kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên hơn 50 triệu đồng/người/năm. 100% nhà văn hóa sau sáp nhập được đầu tư xây mới đảm bảo tiêu chuẩn và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân.

Mô hình nuôi dê thương phẩm tại xã Diễn Lâm.

Việc hoàn thành xây dựng xã NTM đến NTM nâng cao là từng bước nâng cấp và hoàn thiện các tiêu chí để hướng đến xây dựng những vùng quê thực sự đổi mới, đời sống người dân phải được nâng lên về mọi mặt. Phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đang được phát triển mạnh mẽ và khuyến khích. 

Vườn mẫu tại xã Diễn Phong

Huyện đã từng bước hoàn thành các tiêu chí từ xã NTM đến xã NTM nâng cao. Qua đó, góp phần đưa Diễn Châu về đích NTM và hơn hết đó là mỗi người dân đều cảm nhận được những khởi sắc ngay trên chính quê hương mình.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
Top