Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023  
Thứ ba, ngày 19 tháng 9 năm 2023 | 21:2

Hàm Yên phấn đấu hoàn thành huyện NTM vào năm 2025

Theo Đề án được UBDN tỉnh Tuyên Quang phê duyệt, huyện Hàm Yên sẽ đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hàm Yên đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành huyện NTM vào năm 2025.

Làn gió mới

Thực hiện chủ trương xây dựng huyện NTM đã tạo thêm luồng sinh khí mới, diện mạo nông thôn có chuyển biến rõ nét. Các công trình hạ tầng nông thôn như: Điện, đường, trường, trạm được đầu tự kiên cố, khang trang; nhiều tuyến đường được đổ bê tông, trải nhựa rộng và đẹp; các thôn có nhà văn hóa gắn với sân thể thao; khuôn viên nhà của của người dân được chỉnh trang sạch đẹp.

Hàm Yên đã huy động được hơn 114 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, chiếm 21% nguồn vốn xây dựng NTM; vận động nhân dân hiến gần 68.000m2 đất xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Từ nguồn xã hội hóa và nguồn ngân sách Nhà nước, huyện đã đầu tư, cải tạo hơn 150 km đường giao thông nông thôn; lắp đặt 30 km kênh mường; nâng cấp 11 công trình thủy lợi; cải tạo, xây mới 24 công trình trường học: nâng cấp 6 nhà văn hóa xã, 21 nhà văn hóa thôn, xây mới; hỗ trợ xóa 1.449 nhà tạm, dột nát...

Lực lượng đoàn viên, hội viện và nhân dân tổ chức trồng hoa tại thôn 1 Mỏ Nghiều, xã Tân Thành.

Huyện đã hình thành và duy trì 19 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gồm 15 hợp tác xã, 14 doanh nghiệp với gần 2.200 hộ gia đình tham gia liên kết gắn sản xuất với tiêu thực xây dụng được 21 sản phẩm OCOP, 10 sản phẩm được công nhận nhãn hiệu, 1 sản phẩm được công nhận chỉ dẫn địa lý. Nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường như: cam sành Hàm Yên, vịt bầu Minh Hương, chè xanh Làng Bát, thanh long ruột đỏ xã Yên Phú...

Với chính sách phù hợp, huyện đã thu hút được một số dự án đầu tư lớn như: Nhà máy sản xuất giầy của Công ty TNHH Sản xuất giấy CHUNG JYE Tuyên Quang với tổng mức đầu tư trên 575 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động địa phương; nhà máy Thủy điện sông Lô 8A có công suất 27MW, điện lượng trung bình 106,61 KWh; nhà máy sản xuất gạch, nhà máy chế biến gỗ... Huyện đã hình thành Cụm công nghiệp Tân Thành, diện tích 72,2 ha đã hút nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất.

Trao đổi với phóng viên, ông Đàm Ngọc Hưng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT Hàm Yên cho biết, đến nay, Hàm Yên có 11/17 xã đã hoàn thành NTM, trong đó có 1 xã đạt NTM nâng cao. Năm 2023, dự kiến có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, thêm 1 xã NTM nâng cao và nâng xã Bình Xa từ NTM nâng cao lên NTM kiểu mẫu về giáo dục. Huyện đã đạt 3/9 tiêu chí, năm 2023, phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí, các tiêu chí còn lại phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.

Bình quân các xã đạt 14,9 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 40,8 triệu đồng, dự kiến năm 2023 đạt 46 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 là 6,6%, bình quân mỗi năm giảm 4,9%/năm; các chỉ tiêu công nghiệp, nông nghiệp, thu ngân sách nhà nước đạt 81 - 83% so với mục tiêu Nghị quyết...

Trong xây dựng NTM, huyện Hàm Yên nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Trong ảnh, gia đình bà Nông Thị Minh (trái ảnh), thôn Minh Hà, xã Minh Khương hiến hơn 120m2 đất, vườn để thôn làm đường bê tông.

Ông Hưng cho biết thêm, thời gian qua, Hàm Yên đã huy động được các nguồn lực bố trí xóa 1.449 nhà tạm, dột nát trên địa bàn huyện (năm 2021 hỗ trợ xóa 445 nhà tạm, dột nát; năm 2022 hỗ trợ xóa 774 nhà tạm, dột nát; năm 2023 hỗ trợ xóa 230 nhà tạm, dột nát), với tổng kinh phí 150,975 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp hỗ trợ 15,65 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 72,45 tỷ đồng, vốn huy động khác từ các tổ chức trong và ngoài tỉnh 62,875 tỷ đồng. Giờ đây, các hộ dân đã đảm bảo được nơi ở, sinh hoạt, yên tâm sản xuất góp phần xóa đói giảm nghèo.

Phấn đấu hoàn thành huyện NTM trước đại hội

Kết quả đạt được là vậy, theo ông Hưng, quá trình thực hiện Hàm Yên đang gặp nhiều khó khăn. Theo bộ tiêu chí mới, nguồn lực thực hiện các tiêu chí còn thiếu, bố trí nguồn lực còn chậm. Công ác chỉ đạo của một số cơ sở chưa quyết liệt, hệ thống văn bản của một số bộ, ngành để thực hiện tiêu chí còn chậm.

Cùng với đó, thực hiện tiêu chí môi trường gặp nhiều khó. Công tác vệ sinh môi trường, phân loại, xử lý rác ngay tại nguồn còn hạn chế; việc thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các khu vực sản xuất chưa được thực hiện nghiêm; đường làng, ngõ xóm chưa được vệ sinh thường xuyên.

Ông Hưng chia sẻ, thời gian tới, đối với các xã phấn đấu sẽ hoàng thành 100% xã đạt NTM (17/17 xã); nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đã đạt; hoàn thành 2 xã NTM nâng cao, 1 xã kiểu mẫu. Với các tiêu chí cấp huyện, sẽ hoàn thành 4 tiêu chí còn lại trong năm 2024, năm 2025 hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận, phấn đấu hoàn thành trước Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (tháng 8/2025-PV).

Hơn 2 năm qua, Hàm Yên đã huy động các nguồn lực xóa 1.449 nhà tạm, dột nát.

Để đạt được kết quả nói trên, ông Hưng cho biết, Hàm Yên xác định tập trung công tác lãnh, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng nhân dân tham gia xây dựng NTM; trong đó tập trung vào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nâng cao thu nhập cho nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí do nhân dân thực hiện.

Tiếp tục mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Tạo môi trường thuận lợi cho các hợp tác xã, doanh nghiệp liên kết với nông dân trong sản xuất hàng hóa, đảm bảo mối liên kết bền vững, ổn định đầu ra cho sản phẩm. Tập trung, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ, quy trình sản xuất an toàn, sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), sản xuất chuyển đổi hữu cơ, gắn với lựa chọn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có lợi thế của huyện để tăng giá trị sản xuất sản phẩm nông nghiệp.

Lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ trên địa bàn, huy động sự tham gia của doanh nghiệp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn. Huy động vốn đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cộng đồng dân cư và người dân tham gia xây dựng NTM trên tinh thần tự nguyện, bàn bạc dân chủ, không thực hiện huy động quá sức dân.

Đối với tiêu chí môi trường, vận đồng nhân dân, xây dựng chuồng trại, gia súc, gia cầm hợp vệ sinh; xây dựng hệ thống thoát nước thải, xây dựng các tuyến đường hoa, trồng cây xanh ở các nhà văn hóa, tuyến đường xã, các trường học, công sở, đáp ứng sáng, xanh, sạch, đẹp. Củng cố, thành lập các tổ nhóm thu gom rác thải sinh hoạt tại các xã; tuyên truyền nhân dân xây dựng lò đốt rác, đào hố rác hữu cơ; thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại khu sản xuất; quản lý, sử dụng các nghĩa trang nhân dân theo quy hoạch.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top