Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 11 tháng 3 năm 2024 | 14:34

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam khen thưởng 2 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu năm 2023

Sáng nay (11/3), Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội, phong trào thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh khen thưởng 2 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Hội năm 2023.

Năm 2023, các cấp Hội đã bám sát chương trình công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội đề ra; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết hội viên; xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân. Tạo chuyển biến rõ rệt về đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động của Hội từ tỉnh đến cơ sở.

Khen thưởng cho các hội viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Hội năm 2023.

Khen thưởng các hội viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Hội năm 2023.

Trong năm 2023, Hội phát triển thêm 6 hội viên, Hội Nhà báo tỉnh thành lập và ra mắt Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Nhà báo nữ, xuất bản tổng tập tác phẩm đoạt Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, tập sách "Quảng Nam lan tỏa khát vọng khởi nghiệp", tổ chức hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao...

Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thành công Diễn đàn “Báo chí với khởi nghiệp sáng tạo” và tọa đàm với chủ đề “Báo chí với sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Quảng Nam”, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nhà báo tham gia. Hội Nhà báo tỉnh cử hội viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, các hoạt động tọa đàm, hội thảo do các ngành địa phương và Trung ương tổ chức.

Hội Nhà báo tỉnh đã khuyến khích hội viên tham gia chọn lựa tác phẩm dự thi các giải báo chí quốc gia, báo chí bộ, ngành Trung ương, báo chí Huỳnh Thúc Kháng đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, có 1 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ XVII - 2022; 1 giải B Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng; 1 giải Ba Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại; 1 giải C Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam"; cùng nhiều hội viên đoạt Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng và báo chí cấp tỉnh khác.

Năm 2024, tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Hội và hội viên. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” và Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nhà báo tỉnh trong tình hình mới”; triển khai kế hoạch kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6-1925-21/6/2025) của Tỉnh ủy.

Phối hợp với các cơ quan báo chí; hướng dẫn, vận động hội viên tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị lớn của tỉnh Quảng Nam năm 2024. Tổ chức hiệu quả Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc kháng lần thứ XVIII và các giải báo chí chuyên đề năm 2024.  Thực hiện tốt việc phát hành Đặc san “Người làm báo Quảng Nam” số Xuân Giáp Thìn 2024 và số 21/6/2024.

Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2024 và tích cực vận động hội viên tham gia các cuộc thi báo chí do Trung ương và địa phương tổ chức.

Tổ chức 2 cuộc tọa đàm với chủ đề phù hợp nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Tham gia tích cực các hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam và Cụm, Khối thi đua tổ chức…

Khen thưởng cho các hội viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Hội năm 2023.

Khen thưởng cho các hội viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Hội năm 2023.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh khen thưởng 2 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Hội năm 2023.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top