Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023 | 21:8

Nam Đàn phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

Ngày 11/11/2023, UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Hoa thiên lý được trồng nhiều tại xã Nam Anh. Ảnh: Lưu Khuyên

Tính đến tháng 10 năm 2023, Nam Đàn có 9/18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó, có 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm: Kim Liên, Nam Giang, Nam Cát, Nam Anh, Nam Nghĩa. Đối với tiêu chí huyện NTM nâng cao đã hoàn thành 4/9 tiêu chí, 29/39 nội dung.

Tương Sa Nam (Thị trấn Nam Đàn). Ảnh: Lưu Khuyên

Huyện đã tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện, xã; bảo tồn, trùng tu các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng; phát triển các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, xây dựng nếp sống văn hoá; xây dựng một số mô hình xã NTM kiểu mẫu về văn hoá gắn với du lịch; xây dựng các công trình hạ tầng kết nối du lịch; giáo dục nâng cao dân trí, giáo dục hệ giá trị, chuẩn mực đạo đức lối nên đến nay có 35/42 nội dung đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu về “văn hoá gắn với du lịch”.

Chanh Thiên Nhẫn (xã Khánh Sơn). Ảnh: Lưu Khuyên

Hội nghị đã được nghe các tham luận về giải pháp để nâng cao chất lượng các nội dung, tiêu chí sau đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trọng tâm là việc nâng cao kết cấu hạ tầng, duy trì phong trào ngày chủ nhật xanh, chỉnh trang, xây dựng địa bàn dân cư toàn xã sáng, xanh, sạch đẹp; kinh nghiệm chỉ đạo những cách làm hay trong huy động Nhân dân, tổ tự quản đạt kết quả cao trong việc mở rộng đường, chỉnh trang khu dân cư, vệ sinh môi trường, xây dựng bộ mặt khu dân cư của xóm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Vườn chuẩn NTM tại xã Kim Liên. Ảnh: Lưu Khuyên

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã cần tập trung rà soát các tiêu chí, nội dung, phân công nhiệm vụ rõ ràng để triển khai thực hiện có hiệu quả; bên cạnh đó, cần chú trọng vào 5 nhóm tiêu chí (giao thông; kinh tế; môi trường, nước sạch; chất lượng môi trường sống và chỉnh trang khu dân cư, xây dựng cơ quan, xóm, khối sáng - xanh - sạch - đẹp...

Trà ướp gạo sen - Sản phẩm OCOP của HTX Sen quê Bác. Ảnh: Lưu Khuyên.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
Top