Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023  
Thứ năm, ngày 24 tháng 8 năm 2023 | 21:19

Nam Đàn sắp trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch

Ngày 24/8, tại huyện Nam Đàn đã diễn ra hội thảo đánh giá tình hình thực hiện đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025".

Mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) trên núi Động Tranh (Nam Giang, Nam Đàn) 

Sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án, huyện Nam Đàn bước đầu đã đạt những kết quả tích cực: 18/18 xã giữ vững xã nông thôn mới, có 9 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; các xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí nông thôn mới nâng cao trở lên.

Thực hiện các mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, đến nay, Nam Đàn đã có 35/42 nội dung đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu về “Văn hoá gắn với du lịch”. Toàn huyện huy động 2.636,3 tỷ đồng, trong đó, huy động từ cộng đồng dân cư là 611,9 tỷ đồng, chiếm 23,2%; ngoài ra đã vận động Nhân dân tự nguyện hiến 39.833m2 đất, tháo dỡ 14.548m2 tường rào và đóng góp hơn 58.446 ngày công để thực hiện.

Một trong những sản phẩm từ sen của HTX Sen Quê Bác (Kim Liên, Nam Đàn)

Tại hội thảo, trên cơ sở ý kiến của các xã, ban, ngành cấp huyện về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu, các đồng chí tham dự hội thảo đã định hướng một số giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại hội thảo, đồng chí Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đã ghi nhận những nỗ lực của Nam Đàn trong thực hiện đề án, đồng thời có những lưu ý cho huyện Nam Đàn về quy trình chuẩn bị hồ sơ, nội dung thực hiện các tiêu chí, những vấn đề huyện kiến nghị sẽ được chuyển cho các bộ, ngành liên quan để hỗ trợ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch".

Tương Sa Nam - đặc sản OCOP của huyện Nam Đàn

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
Top