Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024  
Thứ ba, ngày 11 tháng 4 năm 2023 | 21:19

Nghệ An có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 11/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh để thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Hoa thiên lý được trồng nhiều tại xã Nam Anh (huyện Nam Đàn). Ảnh: Lưu Khuyên

Đợt 3, năm 2022, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới đối với 3 xã: Thanh Ngọc, Thanh Hương (Thanh Chương), Tân Hương (Tân Kỳ).

Đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với 11 xã: Quỳnh Thạch, Quỳnh Văn, Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu); Phúc Thọ (Nghi Lộc); Thanh Liên, Thanh Phong (Thanh Chương), Nghĩa Đồng (Tân Kỳ); Nam Xuân, Nam Thanh, Xuân Lâm, Nam Kim (Nam Đàn).

Khu vườn đạt chuẩn NTM tại xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Lưu Khuyên

Đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đối với 4 xã: Nam Giang, Nam Cát, Nam Anh, Nam Nghĩa (Nam Đàn).

Có 3/3 xã đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu xã đạt chuẩn nông thôn mới; 10/11 xã đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (riêng xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) chưa đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu, lý do xã chưa đạt tiêu chí về an ninh trật tự.

Có 04/04 xã đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Lưu Khuyên

Các thành viên của Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với số phiếu đồng ý là 20/20 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
Top