Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024 | 9:49

Quảng Ngãi tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Quảng Ngãi tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hình thức khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và tình trạng xâm phạm khu bảo tồn biển…

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành văn bản chỉ đạo công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2024. 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hình thức khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và tình trạng xâm phạm khu bảo tồn biển; các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 802/UBND-KTN ngày 19/02/2024 về việc thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2030.

Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Quảng Ngãi.

Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Quảng Ngãi.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ và nghề cá thương phẩm của tỉnh Quảng Ngãi, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải pháp về quản lý bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định.

Thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác với Giáo hội Phật giáo tỉnh trong công tác phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản; huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái biển quan trọng như rạn san hô, thảm cỏ biển trong khu bảo tồn biển, các thủy vực.

Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Quảng Ngãi.

Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Quảng Ngãi.

Tổ chức triển khai các quy định về quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm. Hướng dẫn các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tăng cường thanh, kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn biển.

Tiếp tục tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân, tạo sự thay đổi trong nhận thức về vị trí và vai trò của công tác bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Ngư dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) ký cam kết không xâm

Ngư dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài, không săn bắt các loại thủy sản quý hiếm... 

Đồng thời, chỉ đạo Ban quan lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo tồn biển; không được giao mặt nước biển thuộc phạm vi quản lý của Khu bảo tồn biển cho các tổ chức, cá nhân để xây dựng các công trình phục vụ du lịch trái với các quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn; hoàn thiện việc thả phao ranh giới phân khu chức năng; tổng hợp danh mục các khu vực có hệ sinh thái biển cần phục hồi, khu vực có khả năng thả rạn nhân tạo để tái tạo, phục hồi môi trường sống cho các loài sinh vật biển, đặc biệt là nguồn lợi thủy sản. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai hiệu quả công tác thanh, kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật trong Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản; chủ động nắm chắc tình hình, hoạt động của các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

 

Đồng thời, phối hợp với Sở NN&PTNT và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra các hoạt động khai thác thủy sản tại các thủy vực nội địa, cảng cá, bến cá; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản…

Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân, tạo sự thay đổi trong nhận thức về vị trí và vai trò của công tác bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đối với toàn xã hội với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với văn hóa của từng địa phương; đưa một số nội dung về bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản vào trường học.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top