Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023  
Thứ tư, ngày 15 tháng 11 năm 2023 | 22:5

Thanh Hóa có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Hội đồng Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa vừa thống nhất công nhận cho 1 xã đạt chuẩn NTM, 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt NTM kiểu mẫu.

Ngày 15/11, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023.

Hội nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hoá 2023

Tại hội nghị, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo, đề nghị Hội đồng thẩm định bỏ phiếu xét, công nhận 13 xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thuộc 6 huyện: Thạch Thành, Thiệu Hoá, Đông Sơn, Thọ Xuân, Quảng Xương và Vĩnh Lộc.

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT TQVN  tỉnh Thanh Hoá Phạm Thị Thuỷ phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, trên cơ sở các ý kiến phân tích và kiểm tra thực tế trước đó, 100% thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đề nghị công nhận xã Thạch Long (Thạch Thành) đạt chuẩn NTM; 9 xã Thiệu Viên, Thiệu Phúc (Thiệu Hoá), Đông Thịnh, Đông Phú, Đông Nam, Đông Tiến (Đông Sơn), Thọ Lộc, Nam Giang (Thọ Xuân), Quảng Ngọc (Quảng Xương) đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã Quảng Trung (Quảng Xương), Minh Tân (Vĩnh Lộc) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Riêng xã Quảng Ninh (Quảng Xương) sẽ để lại vào lần xét, thẩm định sau.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc của Đoàn thẩm định, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh đã đánh giá sát sao, lựa chọn các xã, chuẩn bị hồ sơ để đề nghị công nhận xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong đợt này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhân đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị

Thanh Hóa là địa phương có số huyện NTM, xã NTM, NTM kiểu mẫu đứng trong tốp đầu cả nước. Tuy nhiên, việc xây dựng NTM vẫn còn gặp nhiều khó khăn do bộ tiêu chí mới có nhiều tiêu chí nâng cao, hầu hết các địa phương chưa đạt là các xã miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, thời gian tới, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh tiếp tục phối hợp với các huyện và các xã để hoàn thiện các tiêu chí, khắc phục những tồn tại để xét đạt chuẩn những đợt tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, công cuộc xây dựng NTM cần được sự ủng hộ, thống nhất, hướng đến mục đích cuối cùng là vì người dân. Vì vậy, các sở, ban, ngành, địa phương cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận với những xã vừa được xét đạt chuẩn.

 

Lê Thức - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
Top