Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2024 | 15:24

Thanh Hóa được chấp thuận làm đường qua rừng tự nhiên

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác, để thực hiện dự án tuyến đường giao thông hơn 40 tỷ đồng, đang bị tạm dừng thi công do vướng vào đất rừng tự nhiên.

Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện miền núi (Nghị quyết 30a) là chủ chương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, nhằm cải thiện vật chất và tinh thần cho người nghèo thu hẹp khoảng cánh về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn, giữa các dân tộc và nhóm dân cư.

Mở tuyến đường để phát triển kinh tế phía Tây qua huyện Thường Xuân

Thành tựu xóa đói giảm nghèo đã góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững, thực hiện công bằng xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, nhóm cư dân chưa được thu hẹp, đặc biệt là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Để tạo sự chuyển biến nhanh về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện miền núi, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức có hiệu quả theo quy hoạch, xây dựng nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi  trường sinh thái được bảo vệ, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng, năm 2019, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đường giao thông từ thôn Buồng, xã Luận Khê đi thôn Pà Cầu, xã Xuân Lộc do UBND huyện Thường Xuân làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư hơn 40 tỷ đồngtheo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, thời gian thi công 2019 - 2021.  

Hơn 8ha rừng tự nhiên được chuyển đổi  mục đích sử dụng để phục vụ làm đường dự án.

Dự án tuyến đường được phê duyệt có chiều dài 7.579m, điểm đầu giao đường bê tông từ Đường tỉnh 519B đi làng Kha, xã Luận Khê, điểm cuối nối đường từ thôn Pà Cầu đi Đường tỉnh 519B, xã Xuân Lộc. Tuy nhiên, dự án mới thi công được 2,8 Km nền đường từ Km0+00 đến Km1+500, xã Luận Khê và Km7+459 đến Km8+841, xã Xuân Lộc (đạt 30%).

Tuyến đường đang thi công thì phải dừng lại để điều chỉnh dự án, vì vướng vào phần đất rừng phòng hộ.

Đơn vị trúng thầu là Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn, dự án được khởi công xây dựng cuối năm 2020, đến tháng 3/2021 phải dừng lại. Do khi thực hiện thi công tuyến đường, phát hiện đoạn giáp ranh giữa 2 xã Xuân Lộc, xã Luận Khê đi qua đất rừng tự nhiên (từ Km2+306.56 - Km5+900) và buộc phải dừng để xin ý kiến của Chính phủ.

Về tiến độ thực hiện dự án, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2021, điều chỉnh đến  năm 2019 - 2024.

Để dự án hoàn thành đưa vào sử dụng xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững cho các huyện miền núi Thanh Hóa, ngày 09/12/2023,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 1351/TTg-NN, về chủ trương chuyển mục đích đất rừng để thực hiện dự án đường giao thông từ thôn Buồng, thuộc địa bàn hai xã Luận Khê đi thôn Pà Cầu, xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Để phát triển kinh tế phía tây của tỉnh Thanh Hoá luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về giao thông để người dân được hưởng lợi

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, về kết quả rà soát và thẩm định hồ sơ, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu và các nội dung thẩm trình khác đối với 8,02ha rừng tự nhiên của huyện Thường Xuân. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn UBND tỉnh Thanh Hóa, thực hiện, giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng hợp lý và có hiệu quả.

Chính phủ giao HĐND tỉnh Thanh Hóa, chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh.

Đối với UBND tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Bộ NN&PTNT cập nhật bổ sung vào quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, bên cạnh đó chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện Thường Xuân kiểm tra rà soát kỹ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng cần chuyển đổi để phù hợp cho dự án.

Tuyến đường đi qua khu rừng của hai xã Luận Khê và xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân.

Bám sát theo chỉ đạo của Chính phủ, ngày 30/1/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND, về phê duyệt nộp tiền trồng rừng thay thế vào dự toán kinh phí trồng rừng, thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Đường giao thông từ thôn Buồng, xã Luận Khê đi thôn Pà Cầu, xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân.

Theo quyết định, tổng diện tích rừng chuyển mục đích khác là 12,27 ha thuộc 2 xã Luận Khê và xã Xuân Lộc. Trong đó, rừng phòng hộ là 10,64 ha; rừng sản xuất 1,63 ha (theo nguồn gốc hình thành rừng tự nhiên 8,02ha; rừng trồng 4,25ha). Bên cạnh đó, UBND huyện Thường Xuân phải nộp tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng, theo Thông tư số 25/2022 TT-B PTT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Địa điểm rừng được trồng thay thế là đất trống thuộc rừng phòng hộ đã giao cho Đồn Biên phòng Pù Nhi quản lý, thuộc địa giới xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. Với quy mô đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Khoản 1, Điều 21, Luật Lâm nghiệp 2017; Khoản 2, Điều 2 Thông tư 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thời gian thực hiện nộp tiền 10 ngày, kể từ ngày ký quyết định. Tuy nhiên, ngày 6/2/2024, UBND huyện Thường Xuân đã có Văn bản số 421/UBND-QLDA, về việc xin gia hạn thời gian nộp số tiền trồng rừng thay thế. 

 

Thanh Duyên
Ý kiến bạn đọc
Top