Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023  
Thứ năm, ngày 5 tháng 12 năm 2019 | 14:12

Chương trình 135 giúp Krông Ana giảm nghèo hiệu quả

Nhờ phát huy các nguồn lực cùng với thực hiện đồng bộ các chính sách, công tác giảm nghèo ở huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh XH, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người dân.

Phân nhóm để hỗ trợ hiệu quả

Để giúp người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, hàng năm, Krông Ana đều chủ động điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân làm cơ sở để xác định nguyên nhân, nhóm đối tượng nghèo, từ đó tìm ra giải pháp hỗ trợ cụ thể cho từng nhóm đối tượng.

Triển khai Chương trình 135, huyện thực hiện 2 tiểu dự án: hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất (do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư).

Với Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, tổng kinh phí đầu tư 7.148,231 triệu đồng;  đầu tư, khởi công mới 30 công trình, trong đó có 27 công trình đường giao thông nông thôn, 01 công trình giao thông nội đồng, 01 công trình kênh mương nội đồng, 01 công trình xây dựng tường rào…

Còn Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tổng kinh phí đầu tư 1.513,5 triệu đồng,  thực hiện 17 dự án, 142 hộ hộ nghèo và cận nghèo được thụ hưởng, trong đó 130 hộ nuôi bò sinh sản (130 con), 12 hộ nuôi dê (30 con).

Đray Sáp là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện, thế nhưng những năm gần đây, công tác giảm nghèo  đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện Chương trình MTGQ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, xã đã triển khai hỗ trợ các hộ nghèo cây - con giống, xây dựng nhà ở, nước sinh hoạt, đào tạo nghề và các chính sách y tế, giáo dục… Trong đó, hiệu quả rõ rệt nhất là chương trình hỗ trợ bò sinh sản, xây dựng nhà ở và đào tạo nghề trồng nấm, nghề xây dựng cho hộ nghèo.

Thị trấn Buôn Trấp có 5.677 hộ dân sinh sống, trong đó có 794 hộ nghèo (chiếm 13,98%), 724 hộ cận nghèo (12,75%).

Ông Trịnh Thành Đô, Chủ tịch UBND thị trấn, cho biết: Triển khai Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 tại 3 buôn đặc biệt khó khăn, thị trấn xây dựng phương án và hỗ trợ mua 12 con bò cái cấp cho 12 hộ nghèo. Các chế độ về y tế, giáo dục, trợ cấp tiền điện sinh hoạt hàng tháng đối với người nghèo, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Năm 2018, đã tổ chức cấp tiền điện hỗ trợ cho 671 hộ nghèo, cấp 9.757 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ sống tại 3 buôn đặc biệt khó khăn…

Nâng cao nhận thức của người dân 

Ông Nguyễn An Tòng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Krông Ana, cho biết: Nhờ thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của huyện  giảm đáng kể. Năm 2016, toàn huyện có 3.253 hộ nghèo/19.623 hộ dân, chiếm 16,57%; trong năm đã có 550 hộ thoát nghèo, giảm 2,8%; năm 2017, có 596 hộ thoát nghèo, giảm 3,22%; năm 2018, số hộ nghèo còn chiếm 10,23% (584 hộ thoát nghèo, giảm 3,12%).

Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Krông Ana vẫn có một số hộ nghèo còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ chính sách ưu đãi hỗ trợ của nhà nước. Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, huyện sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức của người dân; các cấp ủy Đảng, chính quyền cần vào cuộc tích cực hơn nữa để nhân dân được tiếp cận các chính sách giảm nghèo, phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục xây dựng phong trào giảm nghèo thông qua biểu dương, khen thưởng các cá nhân là những gương điển hình tiên tiến, vươn lên thoát nghèo. 

 

 

Đức Sơn
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Tan A Dai Thanh
hanvet.com.vn
Top