Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

KTNT Trong 2 ngày 13 và 14/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị ở khu vực phía Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ 12 của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thiếu tướng Hồ Trọng Đào, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị QĐNDVN phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; Nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XVIII; chương trình hành động của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Quang cảnh hội nghị

Chương trình gồm 5 nội dung, đó là: Tổ chức học tập nghị quyết, giáo dục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị và công tác pháp luật đối với toàn quân; tập trung xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị tiêu biểu về chính trị, chính quy về quân sự, mẫu mực về phương pháp tác phong công tác; xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, các tổ chức Đảng trực thuộc trong sạch vững mạnh, lãnh đạo cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Tuấn - Hoài Trung

 

KTNT

Ý kiến của bạn