Ông Bùi Văn Vi giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng

KTNT Sáng 2/12, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Vi, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng.

Ông Bùi Văn Vi giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng
Ông Bùi Văn Vi giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng.
Theo Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 2/12/2019 của UBND thành phố, ông Bùi Văn Vi, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
 
Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, ông Bùi Văn Vi có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ theo quy định hiện hành và được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7 kể từ ngày bổ nhiệm.
 
Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí Bùi Văn Vi, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn huyện.
 
Trong thời gian tới, để huyện tiếp tục hoàn thành tốt công việc được giao, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn huyện Thủy Nguyên kiện toàn vị trí lãnh đạo từ nguồn cán bộ tại chỗ theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.
 
Giao đồng chí Nguyễn Ngọc Hương, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phụ trách, tiếp nhận bàn giao công việc của đồng chí Bùi Văn Vi trong thời gian chờ kiện toàn. Yêu cầu huyện Thủy Nguyên sớm tổ chức họp HĐND huyện, thực hiện miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Bùi Văn Vi.
 
Trên cương vị mới, ông Bùi Văn Vi hứa sẽ học tập, trau dồi kiến thức để hoàn thành trọng trách được giao ở vị trí mới.
 
 
 

Phạm Trang

Ý kiến của bạn